Har barnens pappa rätt att veta vem jag träffar?

2020-11-13 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag har en fråga.Jag håller på att lära känna en kille och jag har ännu inte introducerat honom för barnen. Men har mitt ex alltså barnens pappa rätt att veta vem jag träffar?För han håller på att pressa mig på frågor ang den killen jag skriver med.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta huruvida ditt ex, som är pappa din dina barn, har rätt att veta vem du träffar. Frågan är därmed om det faktum att ni har gemensamma barn ger ditt ex rätt till information om ditt privatliv. Därför kommer jag att förklara lite kring de rättigheter och skyldigheter som föräldraskapet ger upphov till. Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag.

Det framgår inte hur gamla barnen är, men detta påverkar inte mitt svar till dig.

Ditt ex har inte rätt att få information om ditt privatliv

Det korta svaret är nej.

Ditt ex har inte rätt att veta vem du träffar. Detta är en privatsak.

Ni ska samarbete om barnens bästa

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn har även rätt till aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap., 1 §, FB). Det är vårdnadshavarna som har ansvaret för att barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran beaktas.

Om ni har gemensam vårdnad, har ni en gemensam rätt och skyldighet att bestämma i frågor som barnens personliga angelägenheter.

Ni ska till exempel ta beslut om skolval, val av vårdcentral och liknande beslut tillsammans. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ni ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap., 11 §, FB).

Jag vill förtydliga att ni inte behöver vara överens om små vardagsbeslut, till exempel är huvudregeln att du bestämmer vilken mat ni äter när barnen är hos dig och du bestämmer när det är läggdags i ditt hem (detta gäller förstås inte om man har rutiner som är direkt skadliga för barnen, men det verkar inte vara aktuellt!)

Som du ser är samarbetet mellan dig och ditt ex endast till för barnens bästa.

Ditt ex har med andra ord ingen rätt att få information om vem du träffar, fastän ni har gemensamma barn.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Lycka till!

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3628)
2021-06-17 Godkänna barns flyttanmälan vid gemensam vårdnad
2021-06-16 Kan jag byta förskola utan den andra vårdnadshavarens tillåtelse?
2021-06-14 Har mor- och farförälder rätt till umgänge med sina barnbarn?
2021-06-10 Vilken förälder som betalar resorna vid umgänge med barnet

Alla besvarade frågor (93239)