Har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka lön

2020-12-02 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag var anställd tillsvidare med en månadslön på 23 200kr på en förskola. I mitt anställningsavtal står det att jag ska jobba 37/h i veckan och 100%. Nu har jag flyttat och fick därför säga upp mig men nu kräver min fd arbetsgivare tillbaka pengar och menar att jag fått betalt för 40h/v (När jag var schemalagd på 37). När jag påbörjade min anställning sades ingenting om planeringstimmar/kvällsmöten. Utan det kom som en överraskning när jag börjat arbeta där. Jag fick då höra det av mina kolleger. Ingen har heller upplyst mig om att jag skulle föra mina planeringstimmar veckovis, utan nu inför sommaren så beordrade chefen oss att redovisa vad vi gjort på våra planeringstimmar. (3 timmar i veckan) Vad kan jag göra? Är det inte tiden på mitt anställningsavtal som gäller till syvende sist? Det står ingenting om planeringstimmar i avtalet heller. Mvh
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som du har två frågor.

1)Om det står i anställningskontraktet att det är en heltidsanställning gäller det då före andra villkor i avtalet som motsäger detta? 2)Om ett anställningsvillkor som påverkar rätten till lön inte framgår av anställningsavtalet kan arbetsgivaren kräva att jag ska följa det i efterhand?

För anställningsavtal gäller precis som för andra avtal i grunden avtalsfrihet. Det ni kommer överens om gäller.

För anställningsavtal gäller även precis som för andra avtal att de kan behöva tolkas.

Första frågan är svår att svara på då jag inte kan läsa hela avtalet, men baserat på det du skriver så tolkar jag avtalet som att du har en heltidsanställning med månadslön, vilket då borde vägra tyngre än att det står 37 timmars anställningstid. Till detta kan tilläggas att heltid regleras av 5 § Arbetstidslagen och där framgår att ordinarie arbetstid får högst vara 40 timmar. Det står inget om att det inte skulle kunna vara lägre än 40 timmar. Observera dock att annat kan gälla på grund av kollektivavtal (3 § Arbetstidslagen).

Andra frågan kan kanske besvaras på olika sätt. Jag väljer dock att hänvisa till din rätt till riktig information om din anställning. Enligt 6 c § Lagen om anställningsskydd (LAS) har du rätt som arbetstagare att få skriftlig information om dina anställningsförhållanden senast 1 månad efter du börjat arbeta. Eftersom du fått ett skriftligt anställningskontrakt får detta betraktas som den informationen. Om ett viktigt villkor, som det du nämnde om planeringstid, inte framgår i den informationen borde inte arbetsgivaren kunna göra gällande det i efterhand. I ett nyligen avgjort rättsfall har arbetsgivaren hävdat att det skriftliga avtalet inte var gällande för att det fanns en annan muntlig överenskommelse (AD 2020 nr 34). Domstolen ansåg då bland annat med hänvisning till 6 c § LAS att det är upp till arbetsgivaren att bevisa om något annat än det skrivna gäller.

Till detta ska sägas att det finns en juridisk princip om misstagsbetalning. Om arbetsgivaren betalt ut lön av misstag är huvudregeln att pengarna ska betalas tillbaka. Det finns dock ett undantag. Om du inte förstått eller borde förstått att det var en felbetalning samt att du har inrättat dig efter betalningen genom att du t ex förbrukat pengarna och att arbetsgivaren förhållit sig passiv till felbetalningarna så kan du få behålla pengarna. Dessa undantagsvillkor verkar vara uppfyllda i ditt fall.

Sammanfattningsvis såvida inte något annat framkommer av kollektivavtal tycker jag att du borde ha goda chanser att få behålla din lön. Om du är med i facket så kan de kanske hjälpa dig.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?