Har allt gått rätt till med testamentet

Hej!

Får en jurist (tillsammans med en av dödsbodelägarna) och som företräder ett dödsbo med 3 dödsbo-delägare göra följande:

Vara "behjälplig" att upprätta ett "nytt testamente" med vår gemensamma pappa (som är svårt cancersjuk m.m.) på hans dödsbädd. Detta sker 1 vecka innan han avlider.

Testamentet är endast till stor ekonomisk fördel för dödsbodelägaren som närvarar tillsammans med juristen och vår pappa.

Allt ovanstående sker helt utan de andra dödsbodelägarnas vetskap. Juristen ska ju vara neutral för oss alla tre? Testamentet erhöll vi ca 4 veckor efter det nedtecknats. Den dödsbodelägare som var närvarande hade daterat testamentet! Det är helt klarlagt att det är hennes handstil. Min pappas namnteckning var nästan oläslig. Varför daterade han inte testamentet - utan vår syster gjorde det? Det var ju ett helt nytt testamente - fanns det ett äldre som inte skulle få synas?

Kan det vara så att vår "gemensamma jurist" upptäckt att ett av vittnena till ett ev. äldre testamente vid tidpunkten satt i en styrelse till den bostadsrättsförening som vårt syskon och hennes man hade sin bostadsrätt i? Eventuellt jäv då?

Dödsbodelägarna debiteras ju av juristen för tid och konsultation m.m., där i det här fallet vår jurist/och syster gått bakom ryggen på oss andra 2. Av en händelse berättade juristen via mail för mig att hon hjälpt min pappa med testamentet!!!??? Detta var ung. 4 veckor efter det gjordes.

Mvh

/Stig

Lawline svarar

Hej Stig

Om jag tolkar din fråga rätt undrar du om det är något som inte gått rätt till i samband med din pappas testamenten.

Reglerna om testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

Testamenten ska vara skriftliga och underskrivna av testator (din pappa i ditt fall) och av två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB) annars är det ogiltigt (13 kap. 1§ ÄB). Det ska också vara upprättat av fri vilja och i fullt förstånd (13 kap 2§ och 3 § ÄB). Har det funnits ett tidigare testamente gäller inte det om det senare testamentet säger något annat eller att testatorn på annat sätt tydligt uttryckt att det tidigare testamente inte ska gälla (10 kap. 5 § ÄB).

Jag kan inte se något problem med att din syster daterade testamentet. Inte heller det faktum att ett eventuellt tidigare testamente var bevittnat av någon som satt i styrelsen för din systers bostadsrättsförening bör innebära något problem. Om du däremot är orolig för att din pappa inte av fri vilja skrivit under testamentet eller att någon utnyttjat hans svåra situation så kan du klandra testamentet inom 6 månader från att du fick del av det (14 kap. 5 § ÄB).

Att juristen både har hjälpt till att ta fram testamentet och sedan hjälper vissa av dödsbodelägarna kan jag inte se något problem med.

Hoppas jag förstått din fråga rätt och att du är nöjd med svaret.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning