Hantverkares omsorgsplikt

Hej,

Vi renoverade vårt badrum och köpte en ny takduschset. Rörmakaren installerade blandaren först men tittade inte på installationsanmärkningar. Det visade det sig att takduchen behöver vara en viss distans från blandaren och att den passar inte (den är för lång).

Vi köpte duschen, men vi visste inte att den inte skulle passa pga att vi inte är rörmokare och känner inte svenskt lag i detta område. Vi kaske behöver köpa en ny nu, men hantverkaren vill inte ersätta den gamla duschens kostnad. Vi kan inte returnera den nu, för den har ju varit intsallerad. Om rörmakaren skulle titta på instruktionerna, skulle han veta att duschen inte passar, säga till och vi skulle byta den till en annan.

Min fråga är: Är det rörmakarens job (i enlighet men kraven om fackmässigt utfarande) att se till han inte installerar något som inte passar? Har vi rätt till ersättning från firman?

Hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Allmänt om konsumenttjänstlagen

En konsument förutsätts inte ha samma ingående kunskap som en hantverkare när det gäller de tjänster som hantverkaren säljer. Vilka avväganden som ska göras och vilka frågor som kan dyka upp under arbetets gång är hantverkaren bättre rustad att hantera eftersom denna har den kunskap och erfarenhet som krävs. Därför är konsumenten enligt konsumenttjänstlagen skyddsvärd eftersom konsumenten är den svagare parten i relationen hantverkare – konsument. Som du mycket riktigt påpekar ska en hantverkare utföra jobbet fackmässigt (4 § st. 1 p. 1 konsumenttjänstlagen). Om en hantverkare exv. installerar fel material eller inte följer bruksanvisningarna kan därför medföra att hantverkaren inte bedöms ha utfört arbetet på ett fackmannamässigt sätt.


Hantverkaren ska visa omsorg

I ditt fall är det inte arbetet i sig som varit icke fackmannamässigt. Men i det att utföra arbetet fackmannamässigt ligger också att hantverkaren ska visa omsorg. Hantverkaren ska med tillbörlig omsorg ta till vara dina intressen och samråda med dig i den utsträckning som det behövs och är möjligt (4 § st. 1 p. 2 konsumenttjänstlagen). I detta ligger exv. att hantverkaren ska avråda dig från att ta vissa materialval (SOU 1979:36 s. 189). Vidare ska hantverkaren granska materialet och säga ifrån om han finner detta bristfälligt eller olämpligt, hantverkaren kan därför inte utan vidare sätta i gång med arbetet bara för att du har gett honom duschen (jfr prop. 1984/85:110 s, 160). Att börja installera duschen utan att ha närmare kontrollerat måtten kan vara att anse som brist på varsamhet (jfr prop. 1984/85: 110, s. 158).


Du som kund kan gå miste om rätt till ersättning om du framstår som kunnig (fackman)

En hantverkare som enligt kontrakt åtagit sig att installera någonting måste ta höjd för att konsumenten kan ha köpt fel material samt att avråda från sådant som hantverkaren vet inte kommer fungera. Att det finns olika mått på duschar borde vara en sak som en hantverkare är uppmärksam på. Kravet på uppmärksamhet kring en sådan sak kan dock bli lägre ställt om du som kund gett intryck av att du visste att ett visst material skulle passa. Detta kan vara fallet om du framstår som fackman på området, d.v.s. att du är kunnig när det gäller rördragning.


Ersättning

När det gäller skador på egendom som inte är föremål för tjänsten kan hantverkaren bli skadeståndsskyldig om denne brustit i sin omsorg i sådan grad att det är att jämställa med försummelse (32 § st. 1 konsumenttjänstlagen). Utifrån vad jag kan se i din fråga har du rätt till ersättning från hantverkaren, exv. kan ersättning utgå motsvarande skillnaden mellan anskaffningskostnaden och försäljningsvärdet för duschen i nuvarande skick. Men en avvägning måste alltid göras, där exv. konsumentens delaktighet i den uppkomna situationen beaktas och en jämkning därför kan bli aktuellt (34 § p. 2 konsumenttjänstlagen).


Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Peter PargellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”