FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder09/07/2015

Hänsynstaganden vid fastställande av dagsböter

Hejsan, jag torska med 0.28 gram kokain och fick 28000 kr i böter, det min fråga är blir det dyrare för att jag råkade säga att jag har sambo? Var påvärkad av alkohol samt var väldigt nervös när jag var påkommen. Har ej sambo, men har en flickvän..

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du har fått böter i form av dagsböter. Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp grundat på vad som är skäligt med hänsyn till din inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt, 25 kap. 2 § andra stycket brottsbalken (1962:700).

I målet NJA 2008 s. 653 förenades innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk med dagsböter om totalt 42 000 kronor i tingsrätten. Högsta domstolen ändrade dock beloppet till totalt 18 000 kronor.

Som du förstår så varierar bötesbeloppet på din inkomst och förmögenhet. Att du har en sambo påverkar endast bötesbeloppet i mildrande riktning. Om din sambo inte tjänar mer än ca 44 000 kronor på ett år, kan bötesbeloppet sättas ned. Om din sambo tjänar mer så påverkas inte ditt straff i skärpande riktning. Du kan läsa mer om detta här.

Det faktum att du var alkoholpåverkad, har ingen betydelse för straffpåföljden, 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken. Att du var nervös påverkar inte heller utgången.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Du hittar brottsbalken här.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare