Handpant och sakrättsligt skydd

2019-08-15 i Utmätning
FRÅGA
Hej, Jag undrar hur det fungerar med Pantsättning? Vad måste jag göra om jag lånar ut 10.000 kronor till min kompis, och han ger mig hans bil i pant. Hur kan jag vara skyddad ifrån han hamnar i skulder, där kronofogden vill ta hans bil. finns det någon säkerhet för att dem inte tar den bilen jag har fått i pant? Och om dem tar bilen, har jag någon rättighet som pantsättare?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör vad som gäller vid handpant och din möjlighet att göra anspråk på den aktuella bilen vid utmätning, vad som i juridiken brukar kallas sakrättsligt skydd.

En förklaring vad handpanträtt är:

En gäldenär förstärker sitt löfte om att göra rätt för sig genom att överlämna ett värdeföremål till borgenären som säkerhet för att löftet kommer att infrias. Borgenären ska därmed kunna veta att hon/han inte bara har gäldenären personligen att hålla sig till utan också har en särskild tillgång till panten och kan ta denna i anspråk om gäldenären ej betalar. Han har fått en realsäkerhet för sitt täckningskrav.

Enligt 4 § förmånsrättslagen (FRL) framgår det att det finns en förmånsrätt som följer handpanträtt.

Handpanträtt och sakrättsligt skydd:

För att handpant ska leda till sakrättsligt skydd, och därmed att du har bäst rätt till bilen vid en utmätning krävs det:

(1) Att det finns en upplåtelse av panträtt i den aktuella egendomen av pantsättaren, ofta benämnd pantförskrivning eller pantavtal. Det behöver alltså finnas ett avtal.

Det krävs också (2) en identifierbar fordran som penten ska utgöra säkerhet för, benämnd pantfordran eller huvudfordran. Det behövs alltså finnas en skuld/fodran vilket det gör om du lånar ut 10 000 som du skriver i din fråga.

Härutöver krävs ytterligare, dels att panten (3) är eller bli individualiserad i sådan grad att den kan identifieras som den pant som avses i pantförskrivningen (specialitetsprincipen). När det gäller bilar som i detta fall är det inget problem, då registreringsskylt gör det väldigt tydligt vilken exakt bil det är som är pantsatt.

Till sist krävs det att (4) pantförskrivningen fullgörs genom iakttagande av relevant sakrättsligt moment. För handpant är det tradition som gäller, dvs det går ej att bilen är pantsatt men står kvar på gården hos din vän. För att du ska ha bäst rätt till bilen vid en eventuell utmätning krävs det att din vän inte har rådighet (kontroll) över bilen. Bilen ska alltså vara hemma hos dig eller någon annanstans där din vän inte nyttjar den.

Sammanfattningsvis: Om du har gjort dessa fyra steg har du ett sakrättsligt anspråk i bilen vid eventuell utmätning av din vän, och har då rättigheter i och med att du har bäst rätt till bilen.

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (437)
2020-05-12 Utmätning när ena maken har skuld
2020-05-06 Utmätning av arv
2020-04-30 Överlåtelse av pengar och utmätning av dessa
2020-04-29 Utmätning av aktier

Alla besvarade frågor (80678)