FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder07/11/2021

Hamnar man i belastningsregistret om man döms till skyddstillsyn?

Hamnar man i belastningsregistret om man döms till skyddstillsyn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hamnar man i belastningsregistret om man döms till skyddstillsyn?

Enligt 3 § första punkten lagen (1998:620) om belastningsregister ska registret bland annat innehålla uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Av detta följer att den som dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, böter eller penningböter ska registreras. Man hamnar alltså i belastningsregistret om man döms till skyddstillsyn. Uppgiften om skyddstillsynen gallras sedan, det vill säga tas bort, 10 år efter domen eller 5 år efter domen om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten (17 § fjärde punkten lagen om belastningsregister).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare