Hamnar brott om förargelseväckande beteende alltid i belastningsregistret?

2021-03-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Blev bötfälld för förargelseväckande beteende genom offentlig urinering på fyllan i somras. Fick böter på 800kr och blev avlägsnad från platsen med hot om omhändertagning (LOB) ifall jag kom tillbaka. Nämndes dock aldrig något om "prickar" eller liknande i belastningsregistret. Min fråga lyder således: Hamnar förargelseväckande beteende och liknande "brott" ALLTID i belastningsregistret? Vet att en ordningsbot gallras ut efter 5 år, men polisen informerade mig aldrig om detta och undrar nu, OM och HUR detta kan påverka mig? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information om förargelseväckande beteende och om detta brott hamnar i belastningsregistret och i sådana fall hur länge denne finns kvar. Jag kommer i mitt svar använda mig om brottsbalken och lagen om belastningsregistret.

Hamnar brott om förargelseväckande beteende alltid i belastningsregistret?

Ordningsboten som du fått finns med i det så kallade belastningsregistret då offentlig urinering omfattas av brottet förargelseväckande beteende, i enlighet med 16kap 16§ brottsbalken. Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad.

Hur länge finns detta brott kvar i belastningsregistret?

Det ska tilläggas att belastningsregistret gallras, vilket betyder att brottet inte finns registrerat i all evighet. I lagen om belastningsregister finns bestämmelser om hur länge uppgifter om brott finns registrerade i belastningsregistret. Vad gäller förargelseväckande beteende döms personen i fråga till penningböter. Penningböter gallras fem år efter föreläggandet av ordningsboten.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?