Halvsyskons rätt till arv

2017-02-13 i Testamente
FRÅGA
Jag har en enda arvinge, min son, som kommer att ärva mig efter min död. Frågan gäller dock vem som ärver min son ifall han vid den tidpunkten för sin död inte har några barn. Han har två halvsyskon. Kan han testementera bort sin egendom till vem som helst eller äger halvsyskon rätt till arv?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt den legala arvsordningen tar, om arvlåtaren inte har några barn, föräldrarna lika lott enligt 2 kap. 2 § 2 st. ärvdabalken (ÄB). Det innebär att din sons mor, om hon lever vid din sons död, ärver din son. Lever inte någon av föräldrarna och din son inte har några helsyskon tar din sons halvsyskon hela arvet enligt 2 kap. 2 § 3 st. ÄB.

Om din son upprättar ett testamente kan han testamentera bort sin egendom oinskränkt. Detta under förutsättningarna att han inte har några barn eller är gift vid sin bortgång. Det är endast bröstarvingar som har rätt till sin laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB och halvsyskon har därmed ingen rätt att få ut delar av arvet om ett testamente har upprättats till deras nackdel.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Karolina Larsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88171)