Halvsyskons arvsrätt

2014-12-17 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Det är så att min familj blev drabbad av en olycka där min far har dött. Mina halvsyskon undrar hur mycket utav arvet kan de få maximalt?Jag är den enda gemensamma sonen till föräldrarna, halvbrodern, 16 år (pappas särkullbarn), och halvsystern, 26 år (mammas särkullbarn). Jag fyller 24 i år. Så vi är 3 barn varav 2 särkullbarn till till var och en av föräldrarna.Föräldrarnas ekonomi:Far: Enskild egendom: 700 000kr Giftorättsgods: 600 000kr Skulder: 300 000krMor: Enskild egendom: 400 000kr Giftorättsgods: 100 000kr Inga skulder
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB) och enligt huvudregeln får gemensamma bröstarvingar vänta på sitt arv tills bägge föräldrarna har avlidit (3 kap. 1 § 1 st. ÄB). Då är det istället efterlevande make som ärver efter den först avlidna. När det däremot gäller särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv direkt (såvida de inte avsäger sig det enligt 3 kap. 9 § ÄB). 

Efter din pappa finns två arvingar; hans två barn (du och din halvbror, se 2 kap. 1 § ÄB). Din halvsyster har ingen arvsrätt efter honom såvida inte testamente finns. Du kommer att få vänta på ditt arv tills din mor avlider, men din halvbror har rätt till sitt arv direkt. Hans arvslott utgörs av halva arvet efter din pappa då ni är två barn.

Den totala summan av arvet efter din far utgörs dels av hans enskilda egendom (700 000 kr), dels av hälften av makarnas gemensamma giftorättsgods (600 000 + 100 000 / 2 = 350 000 kr). Totalt 1 050 000 kr. Från detta dras hans skulder enligt (jag utgår från att det är hans enskilda skulder som inte är hänförliga till makarnas gemensamma egendom, är så inte fallet kommer skulden istället dras från den avlidnes makes giftorättsgods innan hälftendelning, se 11 kap. 2 § äktenskapsbalken). Kvar blir då 1 050 000 - 300 000 = 750 000 kr. Av detta får din halvbror hälften (375 000 kr) och resterande får din mamma som efterlevande maka. Du kommer sedan ha rätt till motsvarande del när hon avlider. Då kommer även din halvsyster få ut sitt arv efter modern.

Hoppas du fått svar på dina funderingar och annars är du mer än välkommen med en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Linnea Ranvinge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1061)
2020-07-03 Arvskifte - barn från tidigare förhållande
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-06-30 Hur blir det med arvsrätten när ny make ska bo i orubbat bo?

Alla besvarade frågor (81688)