Hälften var som huvudregel vid skilsmässa

2021-03-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejÄr på väg att lämna min man .Men han kräver pengar av mig jag har bara aktivetetstöd och vi har inga avtal har han rätt till detta jag måste ju betala där jag ska bo och leva .
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du och din man är gifta, och nu är påväg att skilja er. Jag tolkar det även som att det är din inkomst han vill ta del av, men jag kommer nedan gå igenom även vad som generellt gäller vid bodelning vid en skilsmässa.

Du skriver att du och din man inte har några avtal. Som jag förstår det betyder det att ni inte har något äktenskapsförord och att all egendom ni båda äger är giftorättsgods. Man kan enkelt uttrycka det så, att all makarnas egendom i ett äktenskap utgör giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Enskild egendom är sådan egendom som tillhör endast den ene maken, vilket man kan stadga genom ett äktenskapsförord eller om egendomen är sådan man fått genom exempelvis ett arv eller en gåva man fått, med villkoret att gåvan/arvet ska utgöra enskild egendom.

Vid ett äktenskaps upplösande ska bodelning ske om en make begär det, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. En bodelning går till så att man först beräknar makarnas respektive andelar i boet, 11 kap. 1 § äktenskapsbalken, vilket i ert fall verkar vara all egendom ni båda äger, och därefter dras makarnas eventuella skulder bort, 11 kap. 2 § äktenskapsbalken. Sedan räknas resterande giftorättsgods ihop och delas upp i två lika delar, som utgör varderas makes del i bodelningen.
Det ska även tilläggas att det som ska ingå i bodelningen är den egendom som utgjorde giftorättsgods vid den kritiska tidpunkten, vilket innebär den dagen då talan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten, 9 kap. 2 § äktenskapsbalken. Egendom förvärvad därefter ska inte ingå.

Du är kan vara underhållsskyldig gentemot din make under betänketiden
Vad gäller makars underhållsskyldighet regleras detta i äktenskapsbalkens 6 kapitel.

I ett äktenskap ska var och en av makarna bidra efter förmåga till det underhåll som behövs för att tillgodose deras gemensamma och personliga behov, 6 kap 1 § äktenskapsbalken. Meningen är att makarna ska leva på samma ekonomiska standard, oavsett vem av makarna som tjänar mest. Försörjningsplikten gäller även under en eventuell betänketid, av din fråga framgår dock inte om er äktenskapsskillnad kommer föregås av en sådan, men om så är fallet gäller försörjningsplikt er emellan tills den dag då äktenskapet upplöses. Försummas denna plikt, kan en make åläggas av domstolen att betala underhållsbidrag till den andra maken, 6 kap. 5 § äktenskapsbalken.
Eftersom det av din fråga framgår att du endast har aktivitetsstöd som inkomst verkar det inte troligt att du skulle vara underhållsskyldig gentemot din make, men jag ville ändå nämna det för dig.
Ovan sagda angående underhållsplikt gäller om en make inte på egen hand kan täcka sina behov med de medel denne själv innehar, och den andre maken är underhållsskyldig endast till den del som eventuellt behövs för att täcka gemensamma och personliga behov, 6 kap 2 § äktenskapsbalken. Det vill säga, har din make en inkomst som är likvärdig din eller högre, har du ingen skyldighet att försörja honom eller ge honom några pengar under betänketiden.

Mer precist svar än såhär kan jag tyvärr inte ge, baserat på den information som framgick av frågan, men du får gärna kontakta oss på info@lawline.se om du önskar vidare hjälp med att reda ut vad som gäller i just er situation.

Med vänlig hälsning,

Karolina Sandgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1095)
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning
2021-10-07 Beräkning av bostadens värde vid bodelning
2021-10-04 Hälftendelas min hustrus pengar vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (96379)