Göra egendom till enskild innan äktenskapsskillnad

2020-01-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Befarar en uppslitande skilsmässa. Kan kan innan skilsmässa göra en bodelning, typ vad som ska ägas gemensamt (för att sedan delas) fastighet, bilar, lösöre osv. Däremot ska eget sparande vara enskild egendom. Detta för att underlätta bråk vid skilsmässa. Kan man upprätta dokumentet själv, undertecknat av båda parter samt att namnteckningarna bevittnas av två personer?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett bodelningsavtal kan ni som makar upprätta enligt 9 kap. 5 § äktenskapsbalken (se här) för att bestämma hur ni vill att egendomen ska fördelas vid en äktenskapsskillnad. Det krävs bara att handlingen är undertecknad av er båda.

Enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (se här) kan ni genom ett äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av er ska vara enskild egendom. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna, inget krav på bevittnande av undertecknandet finns. Slutligen ska ert äktenskapsförord registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Allt som inte är enskild egendom är automatiskt giftorättsgods och ingår i er framtida bodelning vid en äktenskapsskillnad.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (932)
2020-08-06 När inleds en skilsmässa?
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa
2020-07-29 Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts
2020-07-26 Ansöka om skilsmässa i Sverige

Alla besvarade frågor (82663)