Gör jag varumärkesintrång genom att använda ett ord på min hemsida?

2019-03-02 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag driver sedan många år en sida som sammanställer spelbolagens odds på olika tävlingar. Helt plötsligt får jag detta mail: "Xxx använder Melodifestivalens namn och varumärke på sin hemsida i samband med spel. Ordet Melodifestivalen är ett registrerat varumärke som ägs av Sveriges Television (SVT). Live Nation Sweden AB har SVT:s uppdrag att hantera de kommersiella frågorna kring Melodifestivalen. Xxx har i kommersiellt syfte använt varumärket Melodifestivalen. Detta har skett utan föregående kontakt med och utan godkännande från vare sig SVT och/eller Live Nation. Användningen av varumärket innebär således ett intrång i SVT:s rätt. Live Nation önskar nu en omedelbar bekräftelse på att Xxx inte fortsättningsvis använder Melodifestivalens varumärke. Därtill önskar vi omgående erhålla en förteckning över hur varumärket Melodifestivalen har använts av Xxx. Denna information ska vara oss tillhanda senast 5 dagar från ovanstående datum. När dessa uppgifter tillställts oss kommer vi att kontakta er för att diskutera lämpliga åtgärder från Xxx för det intrång som skett i Melodifestivalens varumärke. Med vänliga hälsningar Live Nation Sweden AB" Jag förstår dock inte problemet. Vi har väl yttrandefrihet? Får man inte nämna ordet Melodifestivalen på internet? På vilket sätt skulle jag ha orsakat dem skada? I min värld avstår man inte från att titta på Melodifestivalen för att man spelat på evenemanget. Tvärtom...
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mailet du fått skickat till dig är ett så kallat kravbrev, där det framgår att innehavaren av varumärket 'Melodifestivalen' anklagar dig för varumärkesintrång. Jag tolkar din efterföljande fråga som att du undrar vad du gjort för fel genom att använda ordet 'Melodifestivalen' på din hemsida. I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att du bedriver hemsidan kommersiellt och alltså kan anses ha en näringsverksamhet. Reglerna om varumärken hittar du huvudsakligen i Varumärkeslagen (VmL).

Jag kommer att börja med att gå igenom vad ett varumärke är, vad som kan utgöra ett varumärke och hur det uppstår. Därefter kommer jag att förklara innebörden av att ha ensamrätt till ett varumärke och hur man gör intrång i någons ensamrätt. Sedan kommer jag kort redogöra för en undantagssituation som eventuellt skulle kunna vara aktuellt i din situation.

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett kännetecken som utmärker en vara eller en tjänst från andra varor eller tjänster. Själva varumärket kan bestå av alla tecken som tydligt kan återges varumärkesregistret. Omfattningen av vad som kan utgöra ett varumärke är alltså stort och inkluderar ord, personnamn, figurer, siffror, färger, ljud samt mycket mer, så länge det har en så kallad särskiljningsförmåga (VmL 1:4). Att ett varumärke har särskiljningsförmåga innebär att det är tillräckligt speciellt för att särskilja varan eller tjänsten som tillhandahålls av ett företag från varor och tjänster som tillhandahålls av andra företag. Särskiljningsförmågan kan brista exempelvis om namnet eller symbolerna som används endast beskriver själva varan eller tjänsten (VmL 1:5). Ordet "glass" skulle exempelvis inte kunna registreras som varumärke för en verksamhet som säljer glass. Däremot skulle "Bosses glass" fungera, eller "Hemglass" som är ett bra exempel från verkligheten.

För att få ensamrätt att använda ett varumärke måste det registreras hos Patent- och registreringsverket (VmL 1:6). Melodifestivalen är ett registrerat varumärke, vilket innebär att SVT har ensamrätt att använda det.

Hur gör man intrång i någons ensamrätt?

Ordet Melodifestivalen registrerades 2002, vilket innebär att SVT har ensamrätt till att använda det i kommersiella syften. Ensamrätten innebär att ingen annan än varumärkesinnehavaren får använda ett ord för en tjänst utan tillstånd om det (VmL 1:10):

1. Används för samma tjänster.

Den här punkten omfattar exempelvis rena piratkopior.

2. Används för liknande tjänster om det finns risk för förväxling.

Den här punkten rör om det finns en risk att man förväxlar tjänsternas kommersiella ursprung, det vill säga att tjänster eller varor härrör från samma företag.

3. Varumärket är känt inom landet i samma kundkretsar som din tjänst riktar sig till och användningen innebär en otillbörlig fördel för dig, eller skada för varukännetecknets anseende.

Den sista punkten rör det så kallade utökade skyddet för starka varumärken, där det inte krävs någon egentlig förväxlingsrisk. Här omfattas istället användning som snyltar på det starka varumärkets goda namn, eller skadar det på något sätt.

Jag tänker att om du använt ordet Melodifestivalen på din hemsida i kommersiellt syfte så kan det utgöra ett intrång i SVT:s ensamrätt att använda ordet "Melodifestivalen" enligt särskilt punkt 2 ovan. Risken för förväxling är större ju starkare varumärket är. Eftersom 'Melodifestivalen' är ett så pass starkt varumärke så krävs inte att den tjänst du erbjuder, och den SVT erbjuder, är speciellt lika. Ett exempel på detta är att det finns en förväxlingsrisk om ett företag skulle börja sälja cyklar under varumärket 'Apple' så finns det stor risk att den genomsnittlige konsumenten skulle göra kopplingen att det är företaget Apple som ligger bakom utformningen av cykeln – endast på grund av att varumärket 'Apple' är så pass starkt. Detsamma skulle kunna vara risken när du använder ordet Melodifestivalen – att de som besöker din sida tror att tjänsten du erbjuder kommer från SVT.

Om så inte är fallet skulle även punkten 3 kunna vara aktuell i ditt fall, eftersom du vänder dig till samma kundkrets och kanske kan sägas dra ekonomisk nytta av ett starkt varumärke.

Det krävs inte att du orsakat någon skada eller förlust för SVT för att du ska ha gjort ett intrång i deras ensamrätt. Användningen i sig är tillräcklig för att de ska kunna kräva ekonomisk kompensation (VmL 8:4).

När är det okej att använda någon annans varumärke?

Det finns vissa undantagssituationer då varumärkesinnehavaren får tåla att deras varumärke används. Detta gäller exempelvis i situationer då varumärket används för att hänvisa till innehavarens vara eller tjänst, så länge detta görs enligt god affärssed. Det kan också vara tillåtet att använda varumärket i så kallad jämförande reklam (VmL 1:11).

Utan att veta mer om hur din hemsida fungerar och på vilket sätt du använt varumärket 'Melodifestivalen' är det svårt för mig att göra en bedömning av om de här undantagen skulle kunna vara aktuella i din situation. Just dessa undantagsregler är dessutom nya sedan januari i år, så det finns inte så mycket sagt om dem än så länge. Det är dock möjligt att det finns utrymme att argumentera för att de är tillämpliga i din situation.

Yttrandefriheten begränsas av ensamrätt

För att klargöra avsikten bakom de här reglerna tänker jag snabbt gå in på grundtanken till ensamrätt. Vi har yttrandefrihet i Sverige, vilket är utgångspunkten. Det finns dock även ett intresse av att entreprenörer fortsätter att komma med innovativa idéer, då det är en viktig grundpelare i hela marknadsekonomin. Därför har man valt att uppmuntra innovation genom att möjliggöra ensamrätter. Genom att registrera ett varumärke så kan en näringsidkare säkerställa att hen är den enda som tjänar pengar på sin idé. Skulle denna möjlighet inte finnas är risken att människor helt enkelt inte är lika motiverade att komma på nya och smarta idéer, eftersom alla andra ändå kommer att kunna använda dem.

Du får alltså använda ett varumärke för privat bruk – problemet uppstår när du tjänar pengar på någon annans idé. Eftersom ordet 'Melodifestivalen' är varumärkesskyddat har SVT rätt att kräva alla som använder det i näringsverksamhet på kompensation, om inget av undantagen är uppfyllda.

Sammanfattningsvis

Det är möjligt att registrera ett ord som ett varumärke, vilket SVT gjort med ordet 'Melodifestivalen'. I princip all användning av ordet i näringsverksamhet utgör ett intrång i SVT:s varumärkesrätt, eftersom varumärket är så pass starkt. Några tänkbara undantag från ensamrätten är om du bara använt ordet för att hänvisa till SVT:s tjänst Melodifestivalen, eller som jämförande reklam enligt god affärssed. Eftersom det inte framgår så mycket om hur din hemsida fungerar av din fråga är det svårt för mig att säga något konkret om detta, mer än att det möjligtvis kan finnas utrymme för att argumentera för att detta undantag är tillämpligt i din situation.

Hur går du vidare?

Eftersom Live Nation redan skickat ett kravbrev till dig så har de redan inlett processen. Enligt min bedömning så är deras krav inte tagna ur luften, utan har förankring i lagstiftning eftersom SVT har ensamrätt till ordet 'Melodifestivalen'. Jag skulle därför rekommendera dig att åtminstone inledningsvis sluta använda ordet, men att sedan ta hjälp av en professionell jurist som kan hjälpa dig vidare i tvisten. Lawline har duktiga jurister som kan hjälpa dig att bemöta Live Nations krav. Om du skulle vara intresserad att anlita en av Lawlines jurister kan du kontakta mig på natalie.accord@lawline.se så kan vi återkomma med en offert.

Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga och önskar dig lycka till i den här processen framöver.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (732)
2019-07-17 Hur skyddas ett konstnärsnamn?
2019-07-15 Får man citera en film i sin marknadsföring?
2019-07-14 Kan jag använda en upphovsrättsligt skyddad seriefigur?
2019-07-11 Vad gäller för citat av uttalanden och låttexter?

Alla besvarade frågor (71113)