Godkännande och ändring av "testamente"

2020-06-30 i Testamente
FRÅGA
Hej, min pappa har gått bort och han hade inget giltigt testamente som han hade skrivit under eller fått bevittnat varken av jurist eller 2 st vittnen. Min farbror skickade på mejl ett utkast på ett testamente som jag i ett annat mejl skrev att jag läst och godkände. Dagen efter att min far gått bort så kommer min farbror med samma "testamente" men med ändringar som jag ej godkänner. Min fråga är om mitt godkännande är giltigt fast dokumentet har ändrats efter det dokument som jag godkände?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vad som utgör ett giltigt testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

En förutsättning för att ett testamente ska vara giltigt är att det ska upprättas skriftligen med två vittnen som samtidigt ska närvara vid testators underskrift (10 kap. 1 § ÄB). I frågan skriver du att din pappa inte hade ett testamente där två vittnen bevittnat hans underskrift, vilket betyder att testamentet inte uppfyller formkraven och är därmed inte giltigt. Vid tillägg och ändringar av ett testamente måste formkraven för upprättande av ett testamente vara uppfyllda även här (10 kap. 6 § ÄB). Det innebär att ändringarna ska göras skriftligen och med två vittnen närvarande vid testators underskrift. Har ändringar eller tillägg gjorts utan att formkraven är uppfyllda är de inte giltiga.

Jag är inte riktigt säker på vad du menar med att din farbror skickade ett utkast på ett testamente som du sedan godkände. Om du menar att det ska verka som att din pappa upprättat "testamentet", men att det i själva verket är din farbror som gjort det, är handlingen inte gällande. Om handlingen är förfalskad är din farbrors agerande brottsligt (14 kap. brottsbalken).

Om testamentet är giltigt ska du delges det, men delgivning behövs inte om en arvinge har godkänt testamentet (14 kap. 4 § ÄB). Som jag förstår det finns det inget giltigt testamente och "testamentet" som existerar är upprättat på ett lagstridigt sätt. Vanligen försvinner rätten att klandra ett testamente sex månader efter att man erhöll del av testamente eller om det godkänts, men en arvinges godkännande kan inte ge stöd åt ett verkställande av ett förordnande, om förordnandet uppkommit på ett lagstridigt sätt. Att du har godkänt något som inte uppkommit på ett lagligt sätt kan därför inte innebära att din rätt till att klandra "testamentet" försvinner. Du kan klandra "testamentet" på grunden att det inte uppfyller formkraven (14 kap. 5 § och 13 kap. 1 ÄB). Under förutsättning att det är en förfalskning kan du även polisanmäla agerandet.

Jag har utgått ifrån att din fråga handlar om din farbrors utkast av en handling som ska framstå som ett testamente som din pappa upprättat, trots att du vet att din pappa inte hade ett giltigt sådant. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Om svaret inte grundades på korrekta omständigheter får du gärna ställa en ny fråga och förklara situationen igen. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88317)