FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/02/2018

Godkännande från Socialnämnden angående boende och umgänge

Om föräldrar är överens om boende samt umgänge men vill ha det godkänt av Socialtjänsten i kommunen ska ju föräldrarna ha möte med Familjerätten. Men nu är min fråga om Familjerätten per automatik ska ha ett möte med barnen eller om det beror på hur mötet med föräldrarna går?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om boende och umgänge gällande barn återfinns i föräldrabalken (FB).

Barnets boende regleras i 6 kap. 14a § FB. Av andra stycket i bestämmelsen framgår det att föräldrarna får avtala om barnets boende. Det framgår också att det ska vara skriftligt och godkänt av socialnämnden.

Angående umgänge regleras det i 6 kap. 15a § FB. Även där framgår det att ett avtal om umgänge ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden.

Vid frågan om godkännande från socialnämnden är det främst barnets bästa som beaktas enligt 6 kap. 2a § FB. Det framgår av bestämmelsen att bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska beaktas. Av bestämmelsens tredje stycke framgår också att hänsyn ska tas till barnets vilja, då med beaktande av barnets ålder och mognad.

Om båda föräldrarna är överens om vad som ska gälla torde det dock sällan finnas anledning att undersöka barnets inställning. Med undantag för om det under utredningen kommer fram att barnet motsätter sig den överenskomna lösningen, det kan då finnas skäl för socialnämnden att undersöka om lösningen verkligen är förenlig med barnets bästa.

Utifrån ovanstående är det alltså svårt att avgöra om ett möte med barnen måste hållas. Ett möte med barnen måste inte alltid hållas om föräldrarna är överens. Saker som kommer tas i beaktning i frågan om huruvida ett möte ska hållas är barnens ålder och mognad, samt om det har framkommit att de motsätter sig den överenskomna lösningen.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara NordekvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?