God mans rätt till ersättning från dödsbo

2017-11-29 i God man
FRÅGA
Hej.Jag har egentligen en massa frågor, men nöjer mig så länge med en.Vid en bouppteckningstvist kräver den som var gode man ersättning av dödsboet för sitt jobb som gode man, trots att han fått ersättning av kommunen. Han tror inte att vi vet om det, men det gör vi. Min fråga: Kan jag begära att kommunen i fråga, skickar mig dom handlingar som bevisar att han fått ersättning av kommunen.?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt föräldrabalk 12 kap. 16 § 4 st. är huvudregeln att ersättning, för god mans bevakande av annans rätt, ska utgå från dödsboet. Först när ersättning inte kan utgå från dödsboet ska kommunen betala. Föreligger särskilda skäl kan dock ersättning utgå från kommunen tidigare än så.

Särskilda skäl kan, enligt propositionen, föreligga t.ex. när när dödsboets omfattning är litet och arvodet tar i anspråk en väsentlig del av kvarlåtenskapet, när en fastighet även fortsättningsvis ska kunna användas som familjebostad åt kvarlevande make och barn, eller när medlen behövs för att säkerställa grundläggande vård och utbildning för de kvarlevande.

Huruvida ersättning ska utgå från dödsboet eller från kommunen, helt eller delvis, kan jag inte avgöra utifrån uppgifterna i detta fall. För kommunen gäller dock offentlighetsprincipen, d.v.s. allt hos kommunen ska so huvudregel vara offentligt. T.ex. kan allmänna handlingar begäras ut från kommunerna. En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och är upprättat eller inkommen där, enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap 3 §. Under detta skulle t.ex. en handling rörande den aktuelle gode mannes havanden i dödsboet kunna falla in, och i sådana fall kan ni begära ut den.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (546)
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?

Alla besvarade frågor (97596)