FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/01/2014

God mans rätt att överlåta fast egendom

Min väns mor har Alzheimer och bor på hem. Han är god man för henne. Hon äger ett radhus, som han bor i. Godkänd av föreningen och betalar hyran. Han är absolut enda arvingen. Hon får inte hjälp med sin boendekostnad pga av ägandet av huset. Kan hon överlåta huset till honom med hjälp av överförmyndare?

Lawline svarar

Hej!

Som du är inne på så kan inte fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom (t.ex. bostadsrätt) överlåtas utan godkännande från överförmyndaren, 14:11 föräldrabalken (FB). Samtyckes får endast lämnas om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt den enskildes behov och samlade tillgångar. Lämpligheten kan bland annat påverkas av det faktum att hon i nuläget inte kan få hjälp med boendekostnader samt att hon inte bor där. Din vän bör vända sig till överförmyndaren för att se om samtycke är möjligt.

Samtycke kommer dock endast ges om det rör sig om en försäljning av huset till sonen. God man har nämligen ingen rätt att ge bort huvudmannens egendom, 14:12 FB. Det spelar ingen roll att sonen är enda arvinge och därför kommer ärva huset vid hennes dödsfall, då man ska se till huvudmannens intressen.

Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?