Giltig bodelning innan äktenskapsskillnaden meddelats och vunnit laga kraft?

2014-12-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Är en bodelningshandling ogiltig enligt lagen om den är undeskriven av makarna dagen/dagar innan äktenskapsskillnad är registrerad i tingsrätten? Annuleras den i så fall automatiskt eller efter rättsprocess eller på annat vis, t.e.x gemensam överenskommelse?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln ska en bodelning som sker på grund av äktenskapsskillnad förrättas först när äktenskapet har upplösts, dvs. när en dom på äktenskapsskillnad meddelats av domstolen och domen vunnit laga kraft (se Äktenskapsbalken 9:4). Det finns dock möjlighet att få igenom en bodelning på ett tidigare stadium. Så fort talan om äktenskapsskillnad har väckts och mål om äktenskapsskillnad pågår (se 9:12), kan en make eller båda makar tillsammans begära att en bodelning ska förrättas genast.  Är makar överens om äktenskapsskillnad och bodelning kan bodelningsförfarandet med andra ord komma i gång redan samtidigt som de lämnar in sin gemensamma ansökan om skilsmässa till tingsrätten.

Bodelningen, som ska förrättas gemensamt av makarna, ska dokumenteras i en skriftlig handling som båda makar skriver under (se 9:5). Vidare kan handlingen registreras hos Skatteverket men det är inte nödvändigt för att handlingen ska anses juridiskt bindande.

Kort sagt, var ni överens om att förrätta er bodelning redan innan domen på äktenskapsskillnad meddelats och vunnit laga kraft är det helt i linje med lagen. Så länge formkraven, att handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av er båda, är uppfyllda är er bodelningshandling fullt giltig.

Siri Dunér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (922)
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?
2020-07-01 Äktenskapsskillnad och äktenskapsförord.
2020-06-30 En makes rätt till fri förfoganderätt
2020-06-30 Ska enskilda firman ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (81689)