Giftorättsgods omfattning

2017-05-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Jag och min man skilde oss för snart två år sedan, men bodelningen är fortfarande inte klar, mest för att vi inte kan komma överens om vad som ska ingå som giftorättsgods. Han har huset värt 4 miljoner, en tjänstepension värd tre miljoner, bilar, motorcyklar och vapen värt 300000 kr. Inget av det tycker han ska ingå, för det är han som har betalat allt. Jag har sommarstugan värd 350000 och en frusen pensionsförsäkring (jag stängde av den när vi gifte oss) värd 50000. Min tjänstepension kommer att ge mig 7700 kr i månaden eftersom jag har varit hemmafru i över femton år. Stämmer det att det bara är mina tillgångar som ska räknas. Det blir ju väldigt snedfördelat om jag ska ge honom 200000.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tänkte börja med att svara på vad som normalt ingår i giftorättsgods, och sedan tala lite kortfattat om möjligheter att göra avsteg från de allmänna reglerna då det inte framgår så tydligt om någon av de omständigheterna finns i ditt fall.


Giftorättsgods i allmänhet

I 7 kap 1 § Äktenskapsbalken sägs att makars samtliga egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Alltså är allt du och din make äger giftorättsgods, så länge det inte finns något undantag för det.

I 10 kap 3 § Äktenskapsbalken finns det just ett sådant undantag för rättigheter som inte kan överlåtas och är helt personliga och speciellt då rätt till pension. Då det här rör en tjänstepension så beror det till viss del på villkoren för pensionen och om den är överlåtbar eller inte. Skulle den inte vara överlåtbar skulle det kunna peka mot att tjänstepensionen skulle vara undantagen bodelningen.

Vapen är förstås föremål för en särskild reglering och skulle du vid en bodelning få vapnena tilldelade din lott så skulle du ha samma tillståndsplikt som din make har för att få ha dem. Men de är på inget sätt undantagna bodelningen så deras värde ska också ingå i ert giftorättsgods. Men förutsatt att du inte har något intresse av att få dem skulle det för dig av praktiska skäl kunna vara fördelaktigt att inte fösöka få dem på din lott.
I övrigt är eran egendom inte av någon särskild typ så att den på den grunden skulle vara undantagen från erat giftorättsgods. Att någon av er har betalat för viss egendom saknar betydelse för om det ska räknas som giftorättsgods.


Möjliga undantag från giftorättsgods på annat sätt.

Förutom att viss egendom är direkt undantagen från giftorättsgodset så finns det möjlighet i 7 kap 2 § Äktenskapsbalken att undanta den genom att göra den till enskild egendom med hjälp av :
1. Äktenskapsförord
2. Gåva eller arv med föreskrift om att egendomen ska vara "Enskild egendom"
3. Liv-, Olycksfalls- eller Sjukförsäkring samt individuellt pensionsparande som tecknats av annan än förmångstagaren med villkoret att egendomen ska vara enskild
4. Egendom som trätt istället för tidigare uppräknad egendom (Om man byter en sommarstuga som är enskild egendom mot en annan sommarstuga).

Skulle inte något av de här 4 alternativen vara uppfyllt för dig och din före detta make så kommer all er egendom att vara giftorättsgods och kan därför inte undantas bodelningen. Om man då gör ett överslag och undantar tjänstepensionen (utifall den skulle vara undantagen vilket vi inte kan veta med de här omståndigheterna) så får vi:


4,300,000+400,000=4,700,000
4,700,000/2 = 2,350,000


Ni skulle alltså ha rätt till egendom till ett värde av 2,350,000 ur erat gemensamma bo. Nu förutsätter jag att det inte finns några skulder som behöver räknas av, vilket ska göras innan man gör en uträkning egentligen enligt 11 kap 2 § Äktenskapsbalken och att det inte finns några andra omständigheter som förändrar situationen såsom äktenskapsförord eller att något av egendomen har getts som gåva etc.


För att summera så låter det spontant inte troligt att en bodelning skulle resultera i den uppdelning din make har föreslagit, men utan att veta mer om vad som är enskild egendom eller inte så är det svårt för mig att ge något klarare svar än såhär. Jag hoppas att jag kunde vara till hjälp, skulle jag ha missat något eller misstolkat er fråga så är ni välkommna att vända er till lawline igen!

Med vänliga hälsningar

Björn Gunnarsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1070)
2021-07-26 Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?
2021-07-26 Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?
2021-07-21 Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?
2021-07-20 Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94327)