Giftorättsgods och makars äganderätt

2016-01-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Min man har köpt aktier under många år under tiden som vi varit gifta. Pengarna för det har dragits direkt på hans lön. Nu när vi ska skiljas visar det sig att han sålt aktier för 100 000 kronor utan min vetskap. För dessa pengar har han spekulerat i andra aktier och förlorat 50 000 av dem. Är det tillåtet att göra så utan att jag är med på det eller räknas det som förskingring eftersom hälften av värdet på aktierna ju är mina?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

En grundläggande princip inom äktenskapsrätten är att varje make ensam råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder (1:3 ÄktB). Detta innebär att en make som köper något är att betraktas som ägare till det köpta.

Att man som make äger hälften av den andra makens tillgångar (och skulder) stämmer till en ytterst begränsad del. Man kan närmast likna det vid en latent äganderätt som innan en bodelning blir aktuell, inte medför några rättigheter för maken med den latenta äganderätten. Med andra ord får en make fritt disponera och använda sina tillgångar hur än denne behagar, med vissa undantag som inte är tillämpliga här. Den andra maken kan därmed inte hävda äganderätt till den andre makens tillgångar.

Detta innebär i ert fall att aktierna och dess avkastning helt är din mans egendom som du inte har rätt till. Om det skulle röra sig om en bodelning skulle dock aktiernas värde, i avsaknad av äktenskapsförord, ingå i en egendomsmassa som skulle delas mellan er. Det var därmed tillåtet för din man att spekulera med pengarna i aktier och det utgör inte heller förskingring eller annan brottslighet.

Jag hoppas att jag svarade på din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.

Mvh,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3546)
2020-11-27 Måste man visa upp en framtidsfullmakt för fullmaktsgivarens släktingar?
2020-11-27 Familjerätt
2020-11-27 Fråga om att göra bröstarvinge arvlös
2020-11-25 Vem kan vara framtidsfullmaktshavare?

Alla besvarade frågor (86567)