Giftorättsgods och efterlevande makes arvsrätt

Hej,

Min fru och jag har varit gifta i tre år. Hon har tre särkullbarn. Jag har inga barn. Vi har ett inbördes testamente som, om min fru avlider först av oss två, begränsar arvet till hennes barn till laglotten.

Jag har två frågor:

1. Hur bestäms respektive makes giftorättsgods? Krävs äktenskapsförord för att det ska bli en annan fördelning än 50/50 eller räcker det att man står som ägare till t.ex. bil, bankkonton och villa? Jag tänker på det fall att man skulle vilja åberopa 12 kap 2 § i äktenskapsbalken.

2. Har jag förstått rätt enligt nedan?

• Vårt gemensamma giftorättsgods är hela vår förmögenhet så länge vi inte har något äktenskapsförord.

• Om min fru dör före mig får jag behålla hälften pga giftorätt och hälften av min frus giftorätt i arv. Jag får alltså behålla 75 % av vår förmögenhet.

• Hälften av min frus giftorätt blir barnens arvslott, dvs 25 % av hela förmögenheten.

• Vårt inbördes testamente innebär dock att barnens arv begränsas till laglotten om de väljer att ta ut det vid hennes dödsfall. Laglotten är hälften av arvslotten, dvs 12,5 % av hela förmögenheten. Resterande 12,5 % får jag behålla med fri förfoganderätt.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om äktenskap finns främst i Äktenskapsbalken (ÄktB), se här.

Fråga 1: giftorättsgods utgörs av varje makes egendom under ett äktenskapet, dvs. varje make har rätt att själv disponera den egendom man står som ensam ägare för, ÄktB 1:3 (det finns vissa undantag då det krävs makas samtycke, t.ex. överlåtelse av fastighet). Hur egendomen ska fördelas blir alltså av betydelse först vid äktenskapets upplösning. Då är huvudregeln att man delar giftorättsgods (allt som inte är enskild egendom) på hälften. Dock finns det, precis som du skriver, ett undantag i ÄktB 12:2 som gör att den efterlevande maken kan välja att istället behålla sitt giftorättsgods, dvs. det han eller hon står som ägare för. Detta är ju mest lämpligt att använda om efterlevande make har betydligt mer giftorättsgods och den avlidne har särkullsbarn eller testamente som begränsar efterlevande makes arvsrätt. Då kan han tjäna på att åberopa 12:2 och till en annan fördelning av giftorättsgodset än 50/50.

Fråga 2: Ja, det stämmer att all egendom som inte är enskild är ert gemensamma giftorättsgods, se ÄktB 7:1. Det finns dock andra sätt att göra egendom till enskild, förutom äktenskapsförord kan egendom vara enskilda tillexempel genom gåvobrev eller testamente, se Äktb 7:2.

Regler om bodelning efter ena makens bortgång regleras i Ärvdabalken (ÄB), se här.

Om din fru dör före dig får du (förutsatt att du inte väljer att jämka enligt 12:2) behålla hälften av giftorättsgodset genom giftroätt. Resterande halvan kallas den avlidnes kvarlåtenskap och ska ärvas i första hand av dennes bröstarvingar, det vill säga barnen, se ÄB 2:1. Om de tre barnen varit era gemensamma bröstarvingar skulle du i form av efterlevande make ha ärvt dem i försteg, men nu när din fru har tre särkullsbarn har de rätt att kräva sitt arv från modern direkt, ÄB 3:1. Här har du och din fru dock ett inbördes testamente som begränsar barnens arv till deras laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, ÄB 7:1. Om särkullsbarnens laglott inskränks genom testamente kan de jämka detta, 7:3 ÄB. De har alltså alltid rätt att få ut sin laglott, oavsett vad testamentet säger.

Eftersom barnen är bröstarvingar till din fru äger de hela hennes kvarlåtenskap, alltså hälften av ert giftorättsgods, att fördela lika mellan sig, ÄB 2:1. Laglotten för alla tre barnen blir då totalt 25 % av er förmögenhet. Denna har barnen rätt att kräva omedelbart.

Du har alltså rätt till 50 % av förmögenheten genom giftorätt, samt till den del av arvet efter din fru som inte utgörs av hennes barns laglott, alltså 25 %. Beroende på testamentets utformande kan du antingen ha fri förfoganderätt eller full äganderätt över dessa 25 %. Skillnaden är att det bara är genom full äganderätt som du kan testamentera bort arvet samt utesluta efterarvsrätt åt din frus barn. Det vill säga, då du avlider har din frus barn inte någon arvsrätt till sin resterande del av arvslotten.

Med Vänliga Hälsningar

Emilia OhlinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”