Giftorättsgods eller enskild egendom

2015-03-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Har jag rätt att ta undan sådant jag förvärvat innan äktenskapet, vid en skilsmässa? T.ex ett bolag jag ägt innan, arv jag erhållit innan jag gifte mej?
SVAR

Hej!

Vid skilsmässa tillämpas Äktenskapsbalkens ( ÄktB) regler (se här). Efter skilsmässa upprättas en så kallad bodelning i vilken makarnas tillgångar ingår. Det som delas mellan makarna kallas giftorättsgods. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods, se 7:1 ÄktB.

Enskild egendom delas inte. Enskild egendom är bland annat egendom som du har ärvt och där det framgår av testamentet att egendomen skall vara din enskilda, se 7:2 p4 ÄktB. Ditt bolag är som utgångspunkt giftorättsgods, men genom att upprätta ett äktenskapsförord kan du göra så att bolaget blir enskild egendom, se 7:2 p1 ÄktB.

Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna, se 7:3 2 st ÄktB. Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som har slutit mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, under förutsättningen att det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.I annat fall gäller äktenskapsförord från och med den dag då det ges in till skatteverket, se 7:3 3-4 st ÄktB.

Det finns även en möjlighet till att jämka bodelning och på så sätt behålla mer av giftorättsgodset. Vid eventuell jämkningen görs en helhetsbedömning utifrån bland annat hur länge äktenskapet varat och hur era ekonomiska förhållanden ser ut, se 12:1 ÄktB. Regeln tillämpas endast i undantagsfall.

Vill du ha mer ingående hjälp rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra samarbetspartners, se här.

Tack för din fråga

Emil Forssell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (925)
2020-07-10 Vad händer med min egendom om jag skiljer mig?
2020-07-08 Hur gör man för att få tag på en dom om äktenskapsskillnad?
2020-07-07 När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (81796)