Giftorätt & pensionsförsäkringar

2016-07-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, vad händer med företaget som min snart exman äger. Vi har varit gifta i 16 år & han har startat företaget under den tiden. Jag har en pensions försäkring vad händer med den. Med vänlig hälsning Helén
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din blivande ex-makes företag (aktierna) ingår som huvudregel i bodelningen, såtillvida det inte avtalats om att dessa ska vara enskild egendom.

Vad som händer med pensionsförsäkringen vid bodelning beror på vilken typ av pensionsförsäkring det är. Den allmänna pensionen och premiepension undantas alltid från bodelningen.

Vad gäller tjänstepensionsförsäkringar så beror deras ingående i bodelningen eller inte på på om arbetsgivaren eller arbetstagaren äger försäkringen, äger den förra försäkringen är den oöverlåtbar och ingår således inte i bodelningen, medan om arbetstagaren äger den så ingår den i bodelningen.

Privata pensionsförsäkringar och pensionssparanden ska som huvudregel ingå i en bodelning, såvida det inte finns omständigheter som gör det oskäligt att hela, eller åtminstone delar av den ingår i bodelningen - beroende på makarnas ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter. Vad som är oskäligt ska bedömas med utgångspunkt i om en likadelning skulle leda till ett oskäligt resultat, vilket alltså är en bedömning som måste göras från fall till fall.

Hoppas detta gav dig lite klarhet.

Med vänlig hälsning,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?