FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad31/12/2016

Gifta sig i Sverige, fortfarande gift utomlands

Jag är svensk medborgare och har skilt mig från min man (turkisk medborgare) här i Sverige men vi är fortfarande registerade som gifta i Turkiet.

Finns det någon hinder för mig och gifta mig här med min nya partner?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ser att en liknande fråga tidigare har blivit besvarad av en av mina kollegor, jag bifogar därför hennes svar:

Enligt lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap kan svensk domstol i en rad fall pröva mål om äktenskapsskillnad (skilsmässa) även om makarna gift sig utomlands. Det faktum att din frus exman är svensk medborgare och att de båda bodde i Sverige grundar en sådan rätt. Enligt samma lag så förklarar den svenska domstolen äktenskapet upplöst utifrån vad som gäller i svensk lag. Bara i det fall att båda makarna är utländska medborgare kan den svenska domstolen vara tvungen att ta hänsyn till den lag som gäller i landet där äktenskapet ingicks.

Din fru, som separerat enligt svensk lag i Sverige, var med andra ord fri att gifta sig med dig efter sin skilsmässa. Svensk lag tillåter som du säkert vet inte månggifte och innan äktenskap kan ingås görs en så kallad hindersprövning. Enligt svensk lag anses det juridiska bandet mellan din fru och hennes exman upplöst och därför förelåg inget hinder för att du och din fru skulle kunna gifte er. Kort sagt är ditt och din frus äktenskap giltigt enligt svensk lag och giltigheten i Sverige påverkas inte av om skilsmässan accepteras i det land där din fru och hennes exman gifte sig. Hur den juridiska situationen betraktas i det landet bestäms av landets egen lagstiftning och det kan jag därför tyvärr inte svara på.


Länken till hennes svar hittar du här.

Din situation

Eftersom du enligt svensk lag är frånskild finns det inga hinder för att du ska kunna gifta dig med din nya partner, ert framtida äktenskap kommer alltså att vara giltigt här i Sverige.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte så är du varmt välkommen att återkomma. Jag önskar dig och din partner lycka till i framtiden!

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?