Gifta om sig efter äktenskapsskillnad

2015-09-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Hur långt efter ektenskapsskillnad kan man gifta om sig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Så fort skilsmässan/äktenskapsskillnaden gått igenom kan du gifta om dig. Äktenskapsskillnaden gäller från den dagen domen vinner laga kraft, 1 kap. 5 § ÄktB .

För övrigt kan vara bra att tillägga att beslut om äktenskapsskillnad kan ta olika tid beroende på omständigheterna. Om ni båda makar är överens om att ni vill skiljas kan ni få till en omedelbar äktenskapsskillnad vid en gemensam ansökan, 5 kap. 1 § ÄktB.

Om bara en av er vill skiljas eller om någon av er har rättslig vårdnad om och bor varaktigt tillsammans med barn under 16 år ska äktenskapsskillnaden föregås med en betänketid på 6 mån, se 5 kap. 1 § och 5 kap. 2 § ÄktB. Att betänketiden löper ut innebär inte att äktenskapsskillnad meddelas per automatik. När betänketiden löpt ut måste nämligen ansökan om äktenskapsskillnad fullföljas av endera make (5 kap. 3 § ÄktB). Det spelar ingen roll om ansökan fullföljs av båda makar eller endast en av dem.

I det fall att makarna levt åtskilda i minst två år bortfaller kravet på betänketid helt i ovan angivna fall; vardera make har under sådana omständigheter en oinskränkt rätt till omedelbar äktenskapsskillnad (5 kap. 4 § ÄktB).

Hoppas detta var till hjälp.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (969)
2020-10-28 Ingår hus i bodelningen som ena maken äger?
2020-10-27 Hur långt sträcker sig en boutredningsmans befogenhet?
2020-10-26 Kan jag tvingas att flytta från den gemensamma bostaden efter bodelning?
2020-10-26 Äktenskapsskillnad i Sverige om gift i USA

Alla besvarade frågor (85560)