Gift i Västafrika, vill skiljas

2015-11-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Jag har en var på en resa i västafrika och träffade en kvinna men det var en lycksökerska .träffade en annan och vi gifte oss där efter 2 veckor galet vid deras domstol jag gick i peronlig konkurs efter 1 månad Hur kan man göra om man vill få äktenskapet upp hävt ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Svensk domstol får ta upp frågan om skilsmässa om någon av förutsättningarna i 3 kap. 2 § IÄL är uppfylld. Om så är fallet ska du alltså väcka talan i svensk domstol.

Exempel på grund som räcker för att paragrafen ska vara uppfylld är att du är svensk medborgare och har hemvist här i riket.

Huvudregeln är sedan att målet ska prövas enligt svensk lag (3 kap. 4 §).

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll