Ges medlemsinsats tillbaka vid utträde från ekonomisk förening?

2021-01-28 i Föreningar
FRÅGA
Hej,Jag sitter i styrelsen i en ekonomisk förening och undrar vad det finns för regler om medlemsinsater? Ska dessa betalas tillbaka till medlemmarna vid utträde eller kan man använda dom inom föreningen? Det står inget tydligt i våra stadgar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Ekonomiska föreningar regleras i Lag om ekonomiska föreningar (2018:672), som förkortas EFL.

Medlemsinsats
Du säger att det inte står något tydligt i er stadgar kring området, därmed utgår jag från att EFL gäller istället. En medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i en ekonomisk förening (4 kap. 7 § EFL). Den avgående medlem har även rätt att få tillbaka sin medlemsinsats (10 kap. 11 § EFL), detta skall ske inom sex månader efter medlemmen utträtt. Undantag från detta är om medlemmen har förvärvat andelen genom bodelning, arv eller testamente. Om en medlem inte får tillbaka sin medlemsinsats skall denna avsättas till reservfonden (10 kap. 14 § EFL).

Du kan läsa mer om vad som sker när en medlem utträder från en ekonomisk förening på Skatteverket: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.15/329575.html

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (513)
2021-06-15 Föreningsstämma
2021-06-15 Vem bär ansvar för sociala medier i en ideell förening?
2021-06-08 Fullmakt för att rösta på årsmöte i ideell förening
2021-06-07 Blir vice ordförande automatiskt ordförande om ordförande inte ställer upp i omval?

Alla besvarade frågor (93151)