Ger ett anspråk på dold samäganderätt upphov till tredjemansverkningar?

2020-08-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vi är gifta par och min fru vill köpa bostadsrätt ensam och endast hon som ska stå som ägare på kontraktet. Jag har skulder på KFM och hon har inga. Hon vill köpa den kontant, pengarna kommer från hennes besparingar 30% och från min mor 70% i form av gåva.. Eftersom jag har skulder hos KFM vill inte min mor ge mig gåvan utan den 70% är avsedd som gåva till sitt barnbarn. Gäller dold samäganderätt i detta fall? Kan KFM utmäta bostaden? Min mor ska inte bo hos oss.
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan handlar om kronofogdens möjlighet att utmäta egendom som den skuldsatte kan ha dold samäganderätt till. Fallen av samäganderätt till lös eller fast egendom, när den ena maken har köpt egendomen i sitt namn men delvis för den andra makens räkning, föranleder problem i förhållande till tredje man som har fordran mot den make som inte har egendomen i sitt namn.

Hur uppkommer dold samäganderätt för lös egendom?

Samäganderätt uppkommer när makarna är överens om att samäga egendomen även om köpet företogs i ena makens namn. Då anses maken som inte äger egendomen i sitt namn, har dold samäganderätt. En överenskommelse mellan makarna behöver inte vara uttrycklig. I vissa fall har domstolar intolkat en tyst överenskommelse under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar är att: egendomen har köpts för gemensamt bruk, den andra maken som inte formellt ägare har underlättat köpet på något sätt till exempel ekonomiskt tillskott och den formella köparen insett syftet med tillskottet.

Gåva från din mamma kan utgöra ett sådant tillskott men eftersom hon har gett det för sina barnbarn, uppfyller du inte kraven för att få dold samäganderätt till bostadsrätten.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att du inte har dold samäganderätt till bostadsrätten som din fru köpte även om hon fick ett ekonomiskt tillskott från din mamma. Men om vi ändå antar att din mamma gav gåvan egentligen för din skull och på så sätt har du dold samäganderätt till bostadsrätten, hade ändå ditt dold anspråk på samäganderätt inte gett upphov till olika tredjemansverkningar när det gäller fastigheter och bostadsrätter. Rätten att bli erkänd som öppen ägare är en personlig rätt och själva egendomen kan inte mätas ut för den dolde ägarens skulder, förrän samäganderätten gjorts öppen. Anspråket på dold samäganderätt kan dock mätas ut, men då ska tredjeman som har fordran mot dig, ska bevisa att du har dold samäganderätt. Det kan dock ifrågasättas vilket värde detta har för dina borgenärer och kronofogden eftersom din mamma i det läget inte så intresserad av att hävda din dolda samäganderätt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3605)
2021-04-18 Ofullständig fråga
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?

Alla besvarade frågor (91363)