Generellt om skilsmässa och specifikt om gemensam bostad & försörjningsstöd

2020-05-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Jag har varit gift i 9 år och har ett barn som är snart 8. Nu ser jag att det funkar inte. Vi bor i en villa och har inte skrivit nån prenup innan vi gifte oss. Min man hade huset när vi gifte oss. Min fråga är om jag har nån rättigheter om vi skilja oss. Vad hände om jag vill inte dela huset eftersom jag anser att det är hans, kan jag får hjälp av honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag beklagar situationen men hoppas att det blir enklare för dig att i alla fall få juridiken klarlagd.

1. Tillämplig lag

Vid skilsmässor är äktenskapsbalken (ÄktB) den lag som främst är aktuell (ÄktB 1:1). Eftersom du frågar om dina rättigheter generellt kommer jag beskriva dessa. Jag kommer gå in djupare på vad som gäller med huset då detta verkar vara en särskilt viktig fråga. Under rubrik 4 diskuterar jag vad som gäller med huset om du vill få svar på det direkt.

2. Betänketid

Om ni skiljer er kommer s.k. Betänketid löpa i sex månader. Detta är eftersom ni har ett barn tillsammans som är under 16 år som jag antar båda eller iallafall någon av er har vårdnaden över (ÄktB 5:1). Betänketidens sex månader räknas antingen från då ni gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller från när din make meddelas av domstolen att du begärt skilsmässa. När betänketiden är över måste någon av er på nytt yrka på skilsmässa hos domstolen. Gör ni inte detta inom ett år från betänketidens början kommer skilsmässan läggas ned och då kommer en ny betänketid krävas om ni ansöker om skilsmässa igen (ÄktB 5:3).

3. Försörjningsstöd

Du frågade om du kan få hjälp av din man. Utgångspunkten efter en skilsmässa är att man står för sin egna försörjning (ÄktB 6:7 1st). Det finns dock en möjlighet till stöd genom s.k. försörjningsstöd. Din rätt till försörjningsstöd beror på din förmåga att försörja dig själv och din mans förmåga att betala stödet. Oftast kan man bara få försörjningsstöd över en övergångsperiod, dvs den tid domstolen bedömer att man behöver för att kunna börja försörja sig själv, längre än 1-4 år är väldigt ovanligt (ÄktB 6:7 2st). Övergångsperioden kan t.ex. vara den tid som behövs för utbildning. Det finns en möjlighet att få stöd under en längre tid men då krävs att det är efter ett långvarigt äktenskap, 9 år är inte lite men med långvarigt menas upp mot 20 år. Även om det finns "synnerliga skäl" kan stöd i en längre period beviljas detta är ett högt ställt krav och tar sikte på bl.a. när en make varit hemma och tagit hand om familj medan den andra fokuserat på karriär (ÄktB 6:7 3st).

Notera att alla andra eventuella bidrag kommer beaktas i frågan om du kan försörja dig själv eller inte. Även vad du erhåller vid bodelning kommer beaktas. Eftersom jag inte vet något om din eller din mans ekonomiska förhållanden kan jag inte svara på om jag tror att du kan få försörjningsstöd.

4. Bodelning

Vid skilsmässa ska din och din mans egendom delas mellan er i en s.k. Bodelning (ÄktB 9:1).

Här måste två begrepp förklaras, "giftorättsgods" och "enskild egendom". Giftorättsgods är det som ska ingå i en bodelning och utgångspunkten är att all er egendom är giftorättsgods (ÄktB 7:1 jämte 10:1). Det som inte är giftorättsgods är enskild egendom (ÄktB 7:1). Det finns flera sätt för något att bli enskild egendom, dessa regleras i ÄktB 7:2-3. Det vanligaste sättet är ett äktenskapsförord (prenup), annars krävs det i princip att du eller din man fått egendomen genom t.ex. gåva, arv eller testamente med villkoret att det ska vara enskild egendom. Du bör därför försöka ta reda på om du eller din man har någon enskild egendom. Skulle t.ex. villan vara enskild egendom kommer den inte ingå i bodelningen.

Innan jag går närmare in på hur självaste bodelningen går till vill jag nämna möjligheten till ett s.k. föravtal. Ett sådant innebär att ni avtalar om en kommande bodelning. Ni kan t.ex. avtala om att din man ska få behålla villan. Ett krav är att avtalet ska skapas "inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad" vilket betyder att ni måste ansöka om skilsmässa en kort tid efter ni avtalat om ni vill att de ska vara giltigt (ÄktB 9:13 1st). Eftersom detta är frivilligt att göra kan det komma att beaktas vid bedömning av om du har rätt till försörjningsstöd. Du bör dock kunna avtala med din man att han får behålla bostaden och att du får stöd i en period av honom.

För att nu återgå till bodelningen. Bodelningen utgår från dagen då ni ansöker om äktenskapsskillnad. Det innebär att vad någon av er får/köper efter denna tidpunkt inte ingår (ÄktB 9:2 1st). Själva bodelningen sker dock inte förrän äktenskapen faktiskt upplöses, dvs när/om någon av er ansöker om det efter betänketiden (ÄktB 9:4).

Som ovan nämnt ingår allt giftorättsgods i bodelningen (ÄktB 10:1). Dock får viss egendom undantas, detta regleras i ÄktB 10:2-3. Av störst intresse är att kläder och andra föremål som du/din man uteslutande använder till personligt bruk får undantas. Detta får dock endast ske i skälig omfattning vilket bedöms av era ekonomiska förhållanden och efter vad ni bidrar med till bodelningen (ÄktB 10:2).

Bodelningen går sedan till på så vis att du och din man får göra avdrag av så mycket av er respektive egendom att det täcker era respektive skulder (ÄktB 11:2). Värdet av det som återstår räknas samman och delas lika mellan er (ÄktB 11:3). Därefter ska er faktiska egendom fördelas på dessa lotter, man har förtur till ens egna egendom (ÄktB 11:7).

Nu kommer vi in på vad som specifikt gäller för villan, denna ingår ju som utgångspunkt i bodelningen. Eftersom ni bott i villan utgör den er "gemensamma bostad" (ÄktB 7:4 1st 1p). Den av er som mest behöver villan har rätt att få den som en del av sin lott. Eftersom din man äger villan krävs dessutom att det i övrigt är "skäligt", vilket ungefär betyder att man beaktar det ekonomiska värdet och affektionsvärdet (ÄktB 11:8). Den av er som tar villan måste ersätta den andra med pengar om det övriga giftorättsgodset inte räcker till (ÄktB 11:10).

Det finns regler om att göra en omjustering av bodelningen om fördelningen blir orättvis med tanke på era ekonomiska förhållanden och äktenskapets längd, en s.k. Jämkning (ÄktB 12:1). Dock är dessa rätt ovanliga och du har inte berättat något som får mig att tro att det skulle vara relevant så jag går inte djupare in på det.

Jag hoppas att du känner att du fått klarhet i dina rättigheter och skyldigheter. En lämplig lösning kan vara att skriva ett föravtal med din man. Genom ett sådant kan ni reglera vad som ska gälla med villan, stöd till dig och även andra frågor. Du är självklart varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?