Generalklausulen och undantag från likhetsprincipen

Hej,

Styrelsen i vår bostadsrättsförening förbjöd mig att parkera min bil vid gaveln av huset, m.h.t att det försvårade snöröjningen. Jag fick dock godkännande av fastighetsförvaltaren att stå där, i och med att jag skottade området när jag nyttjade det. Då hävdade de att plätten var kommunal mark o var att beteckna som trottoar. Nu har styrelsen sålt gavellokalen för 1 kr till en elfirma, som parkerar FEM (5) lastbilar på samma ställe, vilket blockerar sikten fullständigt vid utfart. Likabehandlingsprincip, gäller den när det är företag som äger lokalen - kontra oss andra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår det är ditt problem att styrelsen har förbjudit dig att parkera vid gaveln, men att den inte har förbjudit elfirman som äger lokalen vid gaveln att parkera på samma ställe.

I det följande kommer jag först att förklara vad principen om att föreningens medlemmar ska behandlas lika innebär. Därefter ger jag några kommentarer om hur just ditt fall gestaltar sig inom ramen för likhetsprincipen. Efter det uppmärksammar jag den s.k. generalklausulen som också kan vara relevant i ditt fall. Slutligen sammanfattar jag det jag har sagt.

Vad innebär likhetsprincipen?

Helt riktigt som du säger gäller en likhetsprincip i din bostadsrättsförening, vilken gäller allmänt för alla "associationer" trots att den inte alltid står i lag. Den innebär att alla medlemmar i föreningen ska behandlas likadant av föreningen när de uppträder i egenskap av medlemmar, om inte stadgarna eller lag säger något annat. Det skulle vid första anblick innebära att det inte är okej för styrelsen att behandla dig och elfirman annorlunda, för ni är båda medlemmar.

Särbehandling kan dock tillåtas i vissa fall, om det kan motiveras med sakliga skäl. Inte alla sakliga skäl kan dock motivera en särbehandling. När en särbehandling kan godtas avgörs därför från fall till fall.

De generella riktlinjer som jag kan ge är att särbehandling kan godtas när den gynnar föreningen eller medlemmarna som helhet, när det gäller din slags fråga (ett exempel är fallet RH 1990:118 där det var okej för föreningen att installera en hiss). Principen tar främst sikte på att hindra illojal eller otillbörlig särbehandling (se NJA 1989 s. 751).

Vill du läsa mer finns det ett tidigare svar i samma fråga på Lawline: Likhetsprincipen

Hur blir det i ditt fall?

Det är lite svårt för mig att få en god överblick över just ditt fall. Som jag uppfattar det är fastighetsförvaltaren en uppdragstagare som anlitas av din förening för att förvalta föreningsfastigheten. Om styrelsen godtog fastighetsförvaltarens synpunkter och ändrade sitt tidigare beslut kan det nog vara svårt att hävda att elfirman särbehandlas, förutsatt att samma villkor gäller för elfirman.

Om det snarare var så att styrelsens beslut stod kvar, men ignorerades, är situationen delvis annorlunda. Då har elfirman särbehandlats eftersom styrelsen inte meddelade samma beslut för den. Särbehandlingen måste då kunna motiveras sakligt, vilket som sagt beror på omständigheterna i just ditt fall.

Generalklausulen

En annan regel som kan vara relevant för dig är den s.k. generalklausulen, vilken för styrelsens åtgärder kommer till uttryck i 6 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Den innebär för ditt fall att styrelsen inte får vidta en åtgärd som är ägnad att ge en medlem en otillbörlig fördel till nackdel för föreningen eller annan medlem.

I ditt fall kan det dock vara svårt att hävda att den fördel som elfirman har fått av att kunna parkera vid gaveln är otillbörlig (jfr NJA 2004 s. 404). Det är dock inte helt klart vad som är en otillbörlig fördel, varför det inte är uteslutet, så länge som det är till nackdel för någon annan medlem att elfirman tillåts att parkera på platsen.

Är du intresserad av att läsa mer om generalklausulen finns också rättsfallet NJA 2013 s. 1250.

Sammanfattning

Alla medlemmar i en förening ska behandlas lika enligt likhetsprincipen. Särbehandling kan tillåtas om det finns sakliga skäl. Vid sidan av likhetsprincipen finns också generalklausulen som för ditt fall innebär att styrelsen inte får vidta en åtgärd som är ägnad att ge en medlem en otillbörlig fördel till nackdel för föreningen eller annan medlem.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med likabehandling i föreningar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”