Gemensam vårdnad och beslut om resa

2015-02-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,jag och min exmake har gemensam vårdnad om vår dotter, 13 år.Han vill att hon ska få åka på språkresa i tre veckor i sommar utomlands med en kompis. Jag vill vänta ett år. Kan han skicka henne mot min vilja?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom dottern står under din och exmakens gemensamma vårdnad så skall ni tillsammans besluta i fråga om hennes angelägenheter, exempelvis om hon får lov att fara iväg på en språkresa eller inte. Om ni är oeniga i den frågan så innebär det att någon åtgärd inte kan komma till stånd, d.v.s. din exmake kan inte godkänna att dottern far iväg på språkresan utan ditt samtycke. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:13 första stycket.

Om ni skulle vara fortsatt oeniga i frågan så finns dessvärre ingen rättslig möjlighet att slita meningsskiljaktigheten mellan er. Ytterst får vårdnadshavare, som omöjligen kommer överens, begära att vårdnaden tilläggs endast den ene av dem. En upplösning av den gemensamma vårdnaden är dock en mycket drastisk åtgärd. En sådan bör därför endast komma ifråga som en sista utväg, för att tillvarata vad som är bäst för barnet, med tanke på att en upplösning av den gemensamma vårdnaden kan ge upphov till fler konflikter.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3482)
2020-07-12 Kan tvångsvård beslutas om en person uttalat vilja ta självmord genom äta sig till döds?
2020-07-09 När bör man upprätta en framtidsfullmakt?
2020-07-06 Vad kan man göra för att skydda sig mot sin makes skulder?
2020-07-06 Vad kan man göra när ens make har stora skulder?

Alla besvarade frågor (81824)