FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/02/2015

Gemensam vårdnad och beslut om resa

Hej,

jag och min exmake har gemensam vårdnad om vår dotter, 13 år.

Han vill att hon ska få åka på språkresa i tre veckor i sommar utomlands med en kompis. Jag vill vänta ett år. Kan han skicka henne mot min vilja?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom dottern står under din och exmakens gemensamma vårdnad så skall ni tillsammans besluta i fråga om hennes angelägenheter, exempelvis om hon får lov att fara iväg på en språkresa eller inte. Om ni är oeniga i den frågan så innebär det att någon åtgärd inte kan komma till stånd, d.v.s. din exmake kan inte godkänna att dottern far iväg på språkresan utan ditt samtycke. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:13 första stycket.

Om ni skulle vara fortsatt oeniga i frågan så finns dessvärre ingen rättslig möjlighet att slita meningsskiljaktigheten mellan er. Ytterst får vårdnadshavare, som omöjligen kommer överens, begära att vårdnaden tilläggs endast den ene av dem. En upplösning av den gemensamma vårdnaden är dock en mycket drastisk åtgärd. En sådan bör därför endast komma ifråga som en sista utväg, för att tillvarata vad som är bäst för barnet, med tanke på att en upplösning av den gemensamma vårdnaden kan ge upphov till fler konflikter.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000