Gemensam vårdnad av barn

2016-03-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej Om man har delad vårdnad av ett barn ...men barnet bor hos mamman ska man då köra halva vägen var eller ska mamman eller pappan hämta och lämna ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I frågor om vårdnad av barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar regleras i Föräldrabalken (1949:381) (FB).

Av huvudreglen i 6 kap 15 § FB framgår att den föräldern som inte bor tillsammans med barnet ska bära huvudansvaret för barnets resekostnader. Det finns dock andra faktorer som kan påverka denna bedömning, bland annat ekonomi, tid och möjlighet.

Din fråga gäller emellertid inte vem som ska bära kostnaderna utan hur hämtning och lämning av barnet ska ske när barnet bor växelvis hos föräldrarna.

Då föräldrarna har gemensam vårdnad bär de också tillsammans ansvaret för barnet. De ska som en följd av detta kunna komma överens om hur hämtning och lämning ska ske samt hur eventuella kostnader ska fördelas.Viss ledning kan hämtas ur praxis och doktrin men det är i enlighet med barnets bästa mest lämpligt om föräldrarna kunde komma överens om hur hämtning och lämning ska ske.

En föreslagen lösning är att mötas upp halvvägs särskilt om föräldrarna bor långt i från varandra. Alternativt att ena föräldern hämtar och lämnar ena veckan och andra föräldern hämtar och lämnar andra veckan.

Ingen förälder kan alltså ensidigt bestämma att den andre ska ombesörja både hämtning och lämning. Om föräldrarna skulle möta svårigheter med att komma överens kan de få hjälp av socialtjänsten som kan ordna med samarbetssamtal.

Det brukar vara svårt att ge ett exakt svar på hur saker och ting bör fördelas särskilt i vårdnadstvister och umgängesfrågor. Den bästa lösningen brukar vara att föräldrarna har en gemensam överenskommelse, om det inte är möjligt att komma överens med den andra föräldern är det bäst att vända sig till socialstyrelsen.

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85199)