FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder12/07/2019

Gemensam straffskala, ungdomsrabatt och presumtion mot fängelse för unga

Hej! Jag är 20 år gammal och ostraffad.

För 8 månader sen blev jag misstänkt för grov skadegörelse samt grov stöld. Saker som stals har ett värde av 20 000kr och skadegörelsen har en kostnad på 2.6 miljoner kronor.

För 7 månader sen blev jag misstänkt för hot mot tjänsteman samt ringa narkotikabrott efter en utekväll.

Har jag någon chans att inte få ett fängelsestraff? Vad skulle ni säga att risken är för att få ett kortare fängelsestraff.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras huvudsakligen av brottsbalken (BrB).

Eftersom det enda jag vet om dina gärningar är värdet på det stulna respektive skadade, kommer jag tyvärr inte kunna ge dig ett särskilt precist svar.

Straffskalan för grov skadegörelse är fängelse i mellan sex månader och sex år (12 kap 3 § BrB). För att avgöra hur grovt ett brott är behöver man se till samtliga omständigheter, varav värdet på det skadade är en viktig omständighet men inte den enda. Det borde ändå gå att få viss ledning av gränsdragningen mellan skadegörelse av normalgraden och grov skadegörelse. Vid den bedömningen beaktar man särskilt om skadegörelsen har medfört betydande fara för någons liv eller hälsa, om skadegörelsen varit särskilt häsynslös eller om skadan varit på någonting av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller annars "synnerligen kännbar". I de fall då det enda särskilt allvarliga av dessa omständigheter varit just värdet som förorsakats av skadegörelsen har ibland riktlinjen ett prisbasbelopp använts, vilket år 2018 var 46 400 kr. Eftersom det i ditt fall rör sig om ca 2.6 mkr, det vill säga 56 gånger detta belopp, får gärningen antas ligga en bra bit över minimistraffet sex månader.

Grov stöld har liksom grov skadegörelse en straffskala på fängelse i mellan sex månader och sex år (8 kap 4 § BrB).

Hot mot tjänsteman har straffskalan böter till fängelse sex månader (17 kap 1 § BrB).

Ringa narkotikabrott har straffskalan böter till fängelse sex månader (2 § narkotikastrafflagen).

Den gemensamma straffskalan för alla dessa brott är fängelse i mellan sex månader och åtta år (26 kap 2 § 2 st BrB). Jag kan som sagt inte uttala mig om var i detta spann som dina gärningar hamnar eftersom jag knappt vet någonting mer än brottsrubriceringarna och värdena, men jag har svårt att se att du skulle kunna dömas för samtliga dessa brott utan att det gemensamma straffvärdet skulle anses vara betydande.

Slutligen bör jag nämna två åldersrelaterade regler: För det första får personer som är yngre än 21 år lägre straff är personer som är 21 år eller äldre – så kallad ungdomsrabatt – eftersom unga anses drabbas hårdare av bestraffning (29 kap 7 § BrB). För 20-åringar gäller schablonmässigt att straffet sätts ner med en fjärdedel. Var du vid gärningarna 19 år sätts straffet istället ner med en tredjedel. Det finns också en presumtion mot att välja fängelsestraff som påföljd för gärningspersoner under 21 år. Det betyder att fängelse endast väljs som påföljd om det finns särskilda skäl för det, till exempel med hänsyn till gärningens straffvärde (som i ditt fall kan tänkas vara relativt högt) (30 kap 5 § 2 st BrB).

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?