Gemensam påföljd vid flera brott

2020-07-25 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Om man är misstänkt för grov rattfylla (erkänt brottet), våldsamt motstånd (ej erkänt) och hot mot tjänsteman (ej erkänt), vad kan straffet tänkas bli? Personen i fråga är helt ostraffad och har lidit av psykisk ohälsa.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av brottsbalken (BrB) och trafikbrottslagen (TBL).

Det är inte möjligt för mig att ge något bestämt svar utifrån din fråga. Det jag kan är att uttala mig om den gemensamma straffskalan för de olika brotten och betydelsen av den psykiska ohälsan.

Gemensam straffskala

Straffskalan för grovt rattfylleri är fängelse i lägst 14 dagar, högst två år (4 a § TBL. Jfr 26 kap. 1 § andra stycket BrB).

Straffskalan för våldsamt motstånd är böter till fängelse i högst sex månader (17 kap. 4 § BrB).

Straffskalan för hot mot tjänsteman är böter till fängelse i högst två år (17 kap. 1 § BrB).

Fängelse kan användas som gemensam påföljd för alla brotten. Brotten får då en gemensam straffskala: Minimistraffet är då det hårdaste av de olika brottens minimistraff, det vill säga fängelse i fjorton dagar (26 kap. 2 § fjärde stycket BrB).

Den gemensamma straffskalans maximistraff är (enligt 26 kap. 2 § andra stycket BrB) det lägsta av dessa två:
– Brottens maximistraff adderade på varandra, det vill säga fängelse i fyra år och sex månader.
– Ett år mer än det svåraste av de enskilda brottens maxmimistraff (i detta fall det grova rattfylleriets två år), det vill säga fängelse i tre år.

Den gemensamma straffskalan är således fängelse i mellan fjorton dagar och tre år.

Betydelsen av psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan vara en förmildrande omständighet. När någon begår brott under allvarlig psykisk störning, är detta en förmildrande omständighet. Straffet blir i detta fall lägre än det annars varit, och kan till och med (åtminstone i teorin) sättas lägre än den gemensamma straffskalans minimistraff (29 kap. 3 § BrB). Påföljden ska i detta fall endast bli ett fängelsestraff om det finns synnerliga skäl för det (30 kap. 6 § BrB). Påföljden kan istället bli villkorlig dom, skyddstillsyn eller rättspsykiatrisk vård (27 kap. 1 §, 28 kap. 1 § & 31 kap. 3 § BrB)

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1452)
2021-03-04 Vilken påföljd kan man få för bedrägeri?
2021-02-28 Preskriptionstid för brott
2021-02-28 Vad kan straffet bli om jag blir dömd för både bedrägeri och stöld?
2021-02-28 Vilken straffskala gäller vid försök till brott?

Alla besvarade frågor (89960)