FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/12/2020

Gemensam köpehandling - enskild egendom?

Hej.

Jag har en fråga som jag snabbt behöver svar på.

Jag är gift särbo till en man som har en gård han ska sälja nu till ett värde på 13 miljoner kr.

Han har innan saft det ej är enskild bostad men nu så har han det tydligen.

Vi har inget äktenskapsförord.

Han har inte berättat för sin revisor han är gift och varit väldigt snabb att vilja sälja men nu igår sa revisorn till honom,men du är ju gift så din fru måste godkänna detta.

Jag har inte fått någon information om gårdsförsäljning mer än att den ska säljas o till vem ingen jag vet vem är mer än till namnet.

Nu undrar jag om det är enskild varför ska hag skriva på?

Han har lovat mig värdet av halva gården men hur kan jag veta att jag inte blir lurad igen? Och om vi inte har äktenskapsförord vad gäller i detta fall med alla frågor jag tänker?

Hoppas ni förstår vad jag menar.

Redan nu på måndag ska detta skrivas under.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du och din man är gifta innebär detta att alla era tillgångar är gemensamma, förutom det som är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det kan beskrivas som att ni är berättigade 50% av värdet på allt ni äger gemensamt. Undantagsfallet, då ena maken är 100% ägare innebär att tillgången i fråga är enskild egendom. Att ni är särbo har ingen påverkan på om ni äger saker gemensamt eller ej, huvudregeln kvarstår oavsett. Den juridiska inverkan som detta har är att allt ska delas lika vid en eventuell bodelning (11 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Är gården enskild egendom?

Lagen föreskriver tydligt vad som är enskild egendom inom ett äktenskap.

Enskild egendom är enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Min rekommendation är därför att du gå igenom den ovanstående lista och kontrollera om någon av dessa situationer kan ha lett till att det är enskild egendom. Det finns förvisso inget äktenskapsord, men eftersom egendom kan bli enskild på olika sätt är det inte någon garanti. Baserat på den information jag har kan jag inte ge ett klart besked på om huruvida gården är enskild egendom eller inte. Men prata med din make. Beakta att det vanligaste är att det är nedskrivet att egendomen är enskild; det är svårt för honom att bevisa att den är det om det inte finns nedskrivet någonstans.

I det fall att gården är hans enskilda egendom har du inte rätt till hälften av de 13 miljonerna som gården ska säljas för. Dessa pengar är din makes att använda som han vill och kommer inte ingå i en bodelning vid eventuell skilsmässa (10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Varför vill revisorn att du ska skriva på?

Vid försäljning av en fastighet såsom gården finns det vissa krav vid försäljningen. För det första måste en köpehandling upprättas skriftligen och denna måste undertecknas av säljaren och köparen (4 kap. 1 § jordabalken). Om huset inte är enskild egendom, är du lika mycket ägare av huset som din make. Detta innebär att du också anses vara säljare av huset och måste också skriva under köpehandlingen (7 kap. 5 § äktenskapsbalken). Detta skulle kunna tyda på att revisorn inte anser gården vara din makes enskilda egendom. Annars skulle det inte finnas något behov för din signatur.

Den avgörande frågan i situationen är klart huruvida huset är enskild egendom eller inte. Om huset inte är enskild egendom och du inte skriver på köpehandlingarna får din make inte sälja gården. Om han ändå säljer gården är köpet i juridisk mening ogiltigt (4 kap. 1 § st. 3 jordabalken).

Behöver du vara orolig för att bli lurad?

Om gården inte är enskild egendom och du skriver under köpekontraktet bör du få hälften av de pengar som gården såldes för. Du nämner att du är oroad för att bli lurad. Som gifta ska ju pengarna gå in automatiskt på era gemensamma konton men du nämner att ni är särbo. Jag vet inte om detta kan påverka situationen eller huruvida ni har delad ekonomi eller inte. Men om han har sagt att du ska få hälften av värdet är detta ett bindande avtal (1 § avtalslagen). Det kan dock vara svårt att bevisa ett muntligt avtal och det kommer vara ditt ansvar att bevisa att avtalet existerat, i det fall du bestämmer dig för att stämma din make på pengarna. En god idé kan därför vara att prata med honom om att göra ett skriftligt avtal.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv StålhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000