Gemensam bostad, ingå i bodelning vid äktenskapsskillnad?

2015-11-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, jag är gift och bor i min mans hus som han fått av sina föräldrar som enskild egendom. Vi har 2 barn under 16. Vad händer om jag vill skiljas. På pappret äger han hela huset. Kan han kasta ut mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller bodelning vid äktenskapsskillnad och den lag som aktualiseras då är äktenskapsbalken, som du hittar här.

Utgångspunkten vid varje äktenskapsskillnad då bodelning aktualiseras är att den egendom som anses vara makarnas gemensamma egendom, dvs. giftorättsgods, är det som ska delas mellan makarna, se äktenskapsbalken 9 kap. 1 § här och 10 kap. 1 § här. Undantaget är om någon av makarnas egendom är att anse som enskild egendom, vilka inte ingår i bodelningen.

I din fråga har du angivit att huset som du, dina barn och din make bor i utgör makens enskilda egendom, som han fått av sina föräldrar. Det ska snabbt noteras att huset utgör din och din makes gemensamma bostad. I äktenskapsbalken 11 kap. 8 § (här) anges att den gemensamma bostaden kan tillfalla den make/maka som bäst behöver bostaden. Det görs då en behovsprövning för vem av er som kan komma att behöva bostaden mest. Vid prövningen tas då hänsyn till vem av er som kommer att få ensam vårdnad av er gemensamma barn. Även hänsyn till makes möjlighet att skaffa bostad på annat håll, makes ålder och hälsa samt avstånd till makes arbetsplats tas. Alltså, om det så är du som kan komma att behöva bostaden mest, kommer bostaden att tillfalla dig.

Ett undantag från denna regel är om bostaden är att se som enskild egendom enligt äktenskapsbalkens 7 kap. 2 § punkt 2-4 (här). Viktigt för dig i det här fallet är att hålla koll på regeln i äktenskapsbalken 7 kap. 2 §. Du har sagt att din makes föräldrar givit huset som enskild egendom till din make. För att huset inte ska ingå i bodelningen gäller att huset antingen tilldelats din make genom gåva, testamente eller genom arv. Om huset tilldelats din make genom gåva, testamente eller arv (med ett testamente som säger vem arvet ska gå till) är ett krav för att huset inte ska ingå i bodelningen att gåvan eller testamentet i dess handling uppställt ett villkor om att huset ska vara din makes enskilda egendom. I annat fall kan den ingå i bodelningen.

Som svar på din fråga. Huset kan ingå i bodelningen om den är att anse som giftorättsgods, dvs. makes/makas gemensamma gods. Undantaget är om egendomen är att se som enskild egendom. Om tvist råder om den gemensamma bostaden kan bostaden tillfalla den make/maka som bäst kan komma att behöva bostaden. Denna regel gäller dock inte om bostaden är att se som enskild egendom och om den givits till maken/makan genom gåva, testamente eller arv (med ett testamente som säger vem arvet ska gå till). Ett ytterligare krav är att gåvan eller testamentet uppställer ett villkor om att egendomen ska vara makens/makans enskilda egendom.

På din fråga om din make kan kasta ut dig ur huset blir svaret antingen ja eller nej; avgörande är i vilken form och hur din makes föräldrar givit huset till din make.

Hoppas detta är svaret du sökte efter! Vid följdfrågor och/eller oklarheter är du välkommen att höra av dig igen!

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (965)
2020-10-23 Har make rätt till hälften av testamenterat arv vid äktenskapsskillnad?
2020-10-19 Vilka dokument behöver jag för att styrka skilsmässan i det land vi gifte oss?
2020-10-18 När är en skilsmässa befogad?
2020-10-08 Kan jag köpa en bil under skilsmässoprocessen?

Alla besvarade frågor (85277)