FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/08/2015

Gemensam bostad för makar

Make med särkullbarn vill ge bort vår bostad till sina barn. Ska jag godta detta? Idag bor vi inte där utan har våra mesta tillhörigheter där. Är det bättre att vi flyttar dit och då är det lättare för mej att inte godta att han ger bort huset som vi har som bostad.

Måste jag skriva under och godkänna?

Vi har inte äktenskapsförord. Han står som ensamägare till huset.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

I äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230) finns det bestämmelser som hindrar en make att sälja eller på annat sätt överlåta en gemensam bostad utan samtycke från den andra maken (7 kap. 5 § Äktenskapsbalken). Detta inkluderar naturligtvis även att ge bort bostaden till sina barn.

Frågan är om bostaden i ert fall är en gemensam bostad i Äktenskapsbalkens mening. Ni bor ju inte där, även om många av era tillhörigheter finns där. Kriterierna för gemensam bostad finns i 7 kap. 4 § Äktenskapsbalken. I stort sett krävs det att det faktiskt är en bostad (men det kan vara ett hus, en bostadsrätt eller något annat) som är avsedd som gemensamt hem samt huvudsakligen innehas för detta ändamål. Om ni hade bott i bostaden hade alltså saken varit ganska klar. Vad som talar för att det ändå skulle kunna vara en gemensam bostad är om den trots allt är avsedd som gemensamt hem; om ni har sett på den som ett hem och det inte har varit uteslutet att ni skulle bo där och om det har funnits planer på det. Om ni tidigare har bott där kan även det spela in. Att era saker finns där talar naturligtvis i samma riktning. Vad som talar emot det är att ni om jag förstår dig rätt inte alls bor där. Även om det är en fråga som måste avgöras utifrån de enskilda omständigheterna, torde det vara svårt att hävda att det rör sig om en gemensam bostad om ni aldrig bor där; det blir ju inte lätt att hävda att bostaden innehas huvudsakligen för ändamålet att vara gemensam bostad.

Kort sagt skulle det väl inte råda något tvivel om att det rörde sig om en gemensam bostad om ni bodde där mer varaktigt. Även om ni inte skulle bo där hela tiden, utan bara vid vissa tider, kunde det röra sig om en gemensam bostad förutsatt att det inte fanns något annat syfte med den! Om det väl rörde sig om en gemensam bostad skulle du inte behöva godkänna din makes överlåtelse av den, utan det är en fråga som makarna måste vara överens om.

Hoppas att du fick svar på din fråga och att svaret klarade upp situationen något!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000