FrågaFAMILJERÄTTBodelning24/07/2013

Ge bort giftorättsgods?

Finns det något sätt att komma förbi giftorätten vid en skilsmässa om inget äktenskapsförord finns? Skulle man t.ex. kunna skriva ett gåvobrev där man ger bort sin egendom till någon annan än sin make/maka och som man sedan får tillbaka?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor. 

Det finns i huvudsak två aspekter på denna fråga: dels avtalsrättsliga frågor och familjerättsliga frågor.

AVTALSRÄTTSLIGT

Om du ger bort dina saker till en kompis för att på detta sätt undandra din egendom från en kommande skilsmässa och därigenom upprättar ett gåvoavtal med din kompis är detta inte ens giltigt rent avtalsrättsligt. Inom avtalsrätten kallas detta att man upprättar avtal för "skens skull" - dvs. det finns inget riktigt avtal egentligen men det ser ut som att det gör det. Detta innebär att "avtalet" är ogiltigt (se härom 34§ avtalslagen). Eftersom att det inte finns något giltigt avtal är sakerna som du givit bort helt enkelt fortfarande dina. I en tvist gäller det givetvis att kunna bevisa att avtalet upprättats för skens skull, men det är en annan sak. 

FAMILJERÄTTSLIGT

Vidare föreskriver äktenskapsbalken att om en maken inom tre år innan mål om äktenskapsskillnad har väckts i inte obetydlig omfattning givit bort giftorättsgods, skall beräkningen göras som om egendomen inte givits bort. Detta återfinns i 11 kap. 14 § äktenskapsbalken. Detta är alltså en spärr mot just sådant missbruk som din frågeställning kan innebära.

Det finns också en annan möjlighet. Om du ger bort ditt giftorättsgods till tredje man kan gåvorna återvinnas om tredje man insåg eller bort inse att gåvan var till för att skada den andre maken. Detta framgår av 13 kap. 3§ äktenskapsbalken. 

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?