Gåvor under pågående äktenskap utan samtycke?

2019-07-02 i Bodelning
FRÅGA
Jag är gift sedan 26 år tillbaka och har tyvärr för ngåra måndader sedan fått reda på att min man har ett förhållande med en annan kvinna vid sidan av. Vi ligger inte i skilsmässa. Till henne har han gjort överföringar från våra gemensamma konton vilket startade i september 2018. Främst är det hyror men även rena överlevnadsbidrag, särskild tydligt vid jul 2018 och efter, jan 2019.Han har desstuom betalat en dyr semesterresa till Svalvbard sommaren 2018 till henne där han själv var med .Vi har inga restriktioner såsom enskild egendom eller äktenskapsförord oss emellan.Fråga: är det från ett juridiskt perspektiv ok att göra "stora" överföringar från våra gemensamma konton, ca 150 000 hittills utan min vetskap och absolut utan mitt godkännande. Det sista jag vill är att finanisera hans "vid sidan om" affär.Är det från ett juridiskt perspektiv ok att bjuda "vid sidan om förhållande" på lyxiga resor utan min vetskap och godkännande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rättslig reglering
Enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB) råder var och en av makarna över sin egendom och ansvarar för sina skulder. Det innebär att den egendom som respektive make äger när de gifter sig fortsätter vara dennes egendom som kan ges bort eller säljas efter egen vilja.

Vissa begränsningar finns dock i fråga om vad en make får avhända sig under pågående äktenskap. Dels finns de s.k. rådighetsinskränkningarna i 7 kap. 5-8 §§ ÄktB som innebär att en make inte får göra sig av med gemensam bostad och bohag utan den andres samtycke.

Dessutom kan även giftorätten göras gällande, något som främst aktualiseras vid äktenskapets upplösning genom skilsmässa eller dödsfall. När ett äktenskap ska upplösas är huvudregeln att en bodelning ska genomföras och i bodelningen ingår allt som är makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som inte genom arv, testamente, gåva eller äktenskapsförord är makarnas enskilda egendom, se vidare 7 kap. 2 § ÄktB.

Det finns i detta hänseende en vederlagsregel i 11 kap. 4 § ÄktB, som tar sikte på fall där den ena maken minskat giftorättsgodset inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes. Bestämmelsen aktualiseras om den ena maken utan den andres samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning minskat sitt giftorättsgods. I dessa fall ska gåvans värde räknas med i bodelningen som om den aldrig givits bort. Gåvogivarens del i det sammanlagda giftorättsgodset minskas i det värde som motsvarar gåvans.

Svar på din fråga
Utifrån ovanstående redogörelse för den rättsliga regleringen finns det inga hinder mot att din make ger bort stora summor pengar till en utomstående, även om du inte samtyckt till detta. Om ni skulle begära äktenskapsskillnad skulle du ha möjlighet att bli kompenserad för dessa gåvor, om de givits inom tre år från ansökan om äktenskapsskillnad. I annat fall kan ni även nu under pågående äktenskap skriva ett äktenskapsförord där egendom eller kapital blir enskild.

Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2672)
2020-11-27 Vad ska ingå i bodelningen?
2020-11-24 Ersättning för amortering vid bodelning?
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?
2020-11-17 Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör

Alla besvarade frågor (86530)