Gåvoavtal fast egendom

2017-03-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, äger en fastighet tillsammans med dotter och hennes sambo. Nu vill jag att min dotter övertar min andel som gåva. Huset köptes för 300 000 och någon större vinst är inte att räkna med. Hur går jag tillväga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Samboegendom eller enskild egendom

Din dotter och hennes sambo bor gemensamt i huset och Sambolagen är därför gällande mellan dem enligt dess 1 §. Då du ger din andel i gåva till din dotter, blir det däremot inte en del av samboegendomen enligt 4§ 1 p. om gåvan ges med villkoret att det ska vara din dotters enskilda egendom. Med ett sådant villkor, behöver alltså inte den andel du ger till din dotter hälftendelas mellan henne och hennes sambo i det fall samboförhållandet skulle upplösas.Det är alltså viktigt att du först och främst bestämmer om du vill ha med några villkor då du överlämnar andelen av fastigheten till din dotter.

Formkrav

Då det gäller fast egendom ställs vissa formkrav på gåvohandlingen. Först och främst ska gåvoavtalet vara skriftligt. Fastigheten ska vara angiven med fullständig fastighetsbeteckning och det ska tydligt framgå hur stor andelen ska vara som du skänker bort. Därefter måste gåvohandlingen undertecknas av både dig och din dotter som är mottagare. Dessutom ska du förstås skriva i avtalet att det ska bli din dotters enskilda egendom och inte samboegendom om det är det du önskar. Dessa regleringar är samma som för köp av fast egendom och regleras i Jordabalkens 4 kapitel, där du kan kika vidare.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Therese Yngwe
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94603)