Gåva till barn av samägd sommarstuga

2018-09-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag vill överföra sommarhus som gåva till två av mina barn. Jag äger huset till hälften. Den andra hälften äger min syster. Måste min syster ge sitt medgivande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du och din syster äger huset med samäganderätt. Samäganderätt uppstår när två personer köper egendom tillsammans och delägarnas huvudsyfte är att själva använda egendomen för eget bruk. Om inte annat visas så antas det att andelarna (kallas lott i lagtexten) är lika stora mellan delägarna, enligt 1 § samäganderättslagen.

När det handlar om delägarnas rätt att förfoga över egendomen ställer 2 § samäganderättslagenkrav på enighet mellan delägarna (förutom vid brådskande fall, då en delägare själv får ta beslut). I övrigt är varje delägare fri att själv förfoga över sin egen andel som den vill, förutsatt att den andre delägarens andel inte skadas av den förstes handlande. T.ex. skulle det vara problematiskt om den ena delägaren hyrde ut sin andel till en främling, utan det skulle påverka den andres andel. Däremot kan du sälja din andel, och därigenom gå ur samägarrelationen, vilket din syster inte kan påverka rent juridiskt (om inte ni har bestämt annat i ett samägaravtal). I praktiken brukar man komma överens om att sälja hela stugan för att den andra kanske inte vill dela den med en främling.

I ditt fall skulle du kunna ge bort din del av sommarstugan till dina barn, utan din systers medgivande. Dina barn kommer då att träda i ditt ställe och bli samägare till stugan med din syster.

Men om du vill att hela stugan ska ges i gåva till barnen så måste du och din syster göra upp om det juridiskt först. Antigen kan ni göra det genom att du köper ut din syster och du blir ensam ägare till hela sommarstugan, eller att ni i ett samägaravtal kommer överens om att din syster efterger sin del av stugan till dina barn. Din syster skulle annars kunna testamentera sin del till dina barn (det skulle innebära att barnen får hennes del efter hennes bortgång), eller så kan hon ge den till dem i ett eget gåvobrev från henne själv (då får de delen direkt).

Samäganderättslagen är huvudsakligen dispositiv, vilket betyder att ni är fria till att genom avtal skapa lösningar som passar er bättre än samäganderättslagen, t.ex. genom samägaravtal. Detta betyder att om ni inte avtalar något och en av er t.ex. går bort kommer samäganderättslagen att användas.

Om ni bestämmer er för att skriva ett samägaravtal bör ni observera om stugan är en fast egendom eller lös egendom i juridisk mening, det vill säga om byggnaden står på ofri grund eller om ni även äger marken. Om stugan står på en tomt som ni äger kan det finns vissa regler att beakta innan man gör det här typen av avtal.

Om du känner att du vill göra ett samägaravtal, skriva gåvobrev eller diskutera de olika alternativen ytterligare rekommendera jag att du bokar tid med en jurist från våran byrå (klicka härför mer information).

Slutligen vill jag även tipsa om att du enkelt och till ett fast pris kan upprätta ett gåvobrev via vår avtalstjänst på https://lawline.avtalsrobot.se

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3296)
2019-03-22 How do you choose spot of ash scattering when relatives to the deceased cannot agree?
2019-03-16 Juridiskt föräldraskap vid assisterad befruktning
2019-03-15 Får min vårdnadshavare ta pengar ifrån mitt sparkonto?
2019-03-15 Öppning och förstörande av testamente

Alla besvarade frågor (66968)