Gåva som inte ska räknas som förskott på arv

2017-02-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Kan jag få Föräldrarnas fritidshus i gåva och undanta det från senare arv?Samtidigt kommer jag betala mina syskon den summa - skatt dom skulle ha fått vid en försäljning av fastig.heten (Vi är överens om upplägget).Är det tillåtet ?Vad kan gå snett?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Ärvdabalken (ÄB) 6 kap 1 § föreskrivs att det arvlåtaren ger en bröstarvinge (sitt barn) under sin livstid ska räknas som förskott på arv om ingenting annat föreskrivits. Utgångspunkten är alltså att en avräkning på en bröstarvinges arv ska ske för vad denne fått under sin förälders livstid. Skulle det däremot tydligt framgå att arvlåtaren inte avsett att gåvan skulle vara ett förskott på arv så ska en avräkning inte ske. En sådan avsikt kan framgå exempelvis genom gåvohandlingen eller ett testamente. Därför råder jag dig att se till att en skriftlig handling utfärdas då du förvärvar gåvan där det framgår att det inte handlar om ett förskott på arv. Det framgår av din fråga att du ska betala dina syskon deras del av fritidshuset och att ni är överens om detta. Denna överenskommelse borde göras skriftligen för att bevis ska finnas vid eventuella konflikter i framtiden. Slutsatsen är således att detta är tillåtet och att ingenting borde gå snett om du följer ovanstående råd.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Therese Yngwe
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?