Gåva och giftorättsgods

Min man fick en fastighet som gåva av sin far 1989. Han betalade taxeringsvärdet av fastigheten. Vi gifte oss och fick våra barn och 15 år senare såldes fastigheten med god vinst. Vi byggde, fysiskt tillsammans, ett nytt hus 2005 tillsammans . Till detta användes kapitalet från förra fastigheten. Nu, 10 år senare, 2015 står vi inför en skilsmässa och min man säger att jag inte har rätt till något av den nya fastigheten. Det är sant att allt kapital togs från förra fastigheten, men värdet av nya fastigheten är mkt mer än vad det kostat att bygga. Har jag ingen rätt till någon del av fastighetens värde eller del av värdeökning? Vi tog inga lån på fastigheten eftersom det fanns kapital. Till saken hör också att en annan fastighet införskaffades gemensamt och såldes, även den med vinst, men där han tog hand om dessa pengar och då använt dessa gemensamma pengar som uppehälle. Jag har alltså arbetat hela tiden och betalat till vårt hushåll. Han har betalat med pengar som tillhört oss båda (d.v.s. En form av sparkapital) och sedan hävdar han att de pengarna nästan är slut och att pengarna vi byggt för var hans. Jag vet att viss del av dessa gemensamma pengar också använts till huset, så jag hoppas att jag kanske har nån rätt där? Har jag, efter nästan 30 år, ingen rätt till något vi skapat under vår tid som gifta? Det finns inget äktenskapsförord utan vi har alltid varit överens om att det är gemensamt. Gåvobrev från 1989 finns gällande förra fastigheten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Vid äktenskapsskillnad är Äktenskapsbalkens (ÄktB) regler tillämpliga, se https://lagen.nu/1987:230.

Inledningsvis kan nämnas att vardera make råder över sin egendom och står för sina skulder, se 1:3 ÄktB.

Det är först vid till exempel skilsmässa som det har betydelse att kartlägga vad för karaktär viss egendom har. I äktenskapsbalken görs en distinktion mellan giftorättsgods och enskild egendom. Vad som är enskild egendom och vad som är giftorättsgods framgår av 7:1 ÄktB och 7:2 ÄktB. Av 7:1 ÄktB framgår att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Enskild egendom är tillexempel egendom som blivit enskild genom gåva, testamente eller äktenskapsförord. Det är vidare endast giftorättsgods som ingår vid en bodelning, se 11:3 ÄktB.

Hur behandlas då huset som din exmake fick i gåva vars försäljningsvinst användes till införskaffandet av ett nytt hus? Det beror på ifall det ursprungliga huset gavs med villkoret att det skulle vara hans enskilda egendom, se 7:2 2 p ÄktB. Av 7:2 6 p ÄktB framgår nämligen att även egendom som trär i den enskilda egendomens ställe (surrogat) är att betrakta som enskild, ifall inget annat har föreskrivits i den handling som gjorde egendom till enskild från början.

Sammanfattningsvis innebär det att ert nya hus är enskild egendom, ifall det hus din exmake fick i gåva gavs med villkor om att det skulle vara hans enskilda. Då ska dess värde inte delas mellan er när ni skiljer er. Presumtionen är alltså att surrogat till enskild egendom också ska vara enskild egendom.

Däremot är presumtionen annorlunda vad avser avkastning ifrån enskild egendom. Av 7:2 sista stycket ÄktB framgår nämligen att avkastning från enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat föreskrivits i den handling som gjorde egendomen enskild, till exempel en gåvohandling.

De pengar som kommer från den gemensamt ägda fastigheten som sålts och som använts på huset ska betraktas som giftorättsgods och ska därför delas mellan er.

Även makarnas inbördes ekonomiska förhållanden regleras i äktenskapsbalken. Av 6:1 ÄktB framgår att vardera make ska bidra till det gemensamma hemmet efter respektives förmåga. Man brukar säga att makarna ska leva på ungefär samma ekonomiska standard. Makarna har alltså en underhållsskyldighet. Om någon make försummar sin underhållsskyldighet kan densamme bli skyldig att betala underhållsbidrag till den andre maken, det framgår av 6:5 ÄktB. Underhållsbidrag kan bara betalas för tre år tillbaka i tiden om inte maken går med på att betala för en längre tid tillbaka, se 6:9 ÄktB. Vid bedömningen ifall den ene försummat sin underhållsplikt gör man en helthetsbedömning, det vill säga att man tar hänsyn till hur maken har bidragit i form av arbete hemma med mera. Kanske skulle man kunna betrakta det förhållandet att din man använt pengarna från den gemensamma fastigheten till eget uppehälle som en brist i underhållsskyldigheten.

Jag rekommenderar dig starkt att ta hjälp av vår professionella samarbetspartner familjens jurist. De kan hjälpa dig kartlägga vilken egendom som ska ingå vid bodelningen och kan även fastställa ifall det går att få underhållsbidrag ifrån din make. Du kan boka tid hos familjens jurist här http://lawline.se/boka.

Har du frågor angående mitt svar eller om något annat var oklart kan du kontakta mig på

mail : emil.forssell@gmail.com

telefon: 0766444976

Vänligen

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”