Gåva eller testamente - särkullbarn inblandat

Fråga om arv/testamente:

A och B bor i Sverige, är gifta och saknar gemensamma barn. A saknar egna barn, B har barn från tidigare äktenskap. A och B delar 50/50 ägandet av den villa de bor i. Äktenskapsförord saknas.

Hur ser arvsbilden ut angående villan om B avlider först om testamente saknas?

Hur ser arvsbilden ut om B avlider först men skrivit i sitt testamente att A ska ärva hela villan?

B skänker sin del av villan till A så att A är ensam ägare av villan. Hur ser arvsbilden ut om B avlider först?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag delar upp dina respektive scenarion för att kunna svara på frågan på ett tydligt sätt. I mitt svar hänvisar jag till ärvdabalken (ÄB).

Scenario 1: testamente saknas

Då B har barn från tidigare äktenskap så har barnet rätt att få ut sin del av arvet samtidigt som A (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om B har ett barn så kommer hela B:s kvarlåtenskap delas 50/50 mellan barnet och A (A har dock alltid rätt att efter bodelning och arvsskifte få egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp, se 3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Avseende villan, som de båda äger hälften var av så behåller A 50% av äganderätten, B:s 50% delas mellan A och barnet så när arvsskiftet är klart äger A 75 % av villan och barnet äger 25 %. Det går dock att komma överens om en annan fördelning vid arvskiftet (om alla är överens), så att t.ex. A får äga 100 % av villan och barnet utfår annan egendom ur kvarlåtenskapen.

Scenario 2: testamente där A ärver hela villan

Om B har testamenterat hela villan till A så har A en rätt till hela villan vid B:s död. B:s barn har dock fortfarande rätt att utfå sin laglott (7 kap. 1 § ÄB) och kan begära jämkning av testamentet om det inkräktar på den rätten (7 kap. 3 § ÄB).

Scenario 3: B skänker hela villan till A innan sin död

Om B under sin livstid skänker villan till A så kommer inte villan finnas med i kvarlåtenskapen efter B vilket innebär att B:s barn inte kommer kunna ärva del av villan. Om villan inte är A:s enskilda egendom så kommer den dock ingå i bodelning mellan A och B vilket innebär att hälften av villans värde kommer ingå i kvarlåtenskapen och därmed tillfalla A och barnet. Men äganderätten stannar på A. Om egendomen ges bort under sådana förhållanden att det är att likställa med ett testamentariskt förordnande så får inte gåvan inkräkta på barnets laglott (7 kap. 4 § ÄB). Om B skänker bort villan kort tid innan sin död så kan det vara att likställa med ett testamentariskt förordnande.

Hoppas du har fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning