FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/12/2017

Gåva av fastighet mellan makar och makes arvsrätt

Har gåvobrev på enskild egendom(fastighet). Kan man skriva över någon del på tex hustru? Vid min bortgång, vem ärver? Har två barn.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din situation som att du äger en fastighet som utgör din enskilda egendom och som du har fått i gåva.

Jag har delat in mitt svar i två huvudrubriker som stämmer överens med de två frågor du ställt.

Skriva över del av fastighet på hustru

Jag ska förklara hur du kan gå tillväga om du vill ge din hustru en del av din fastighet i gåva. De regler som aktualiseras i detta fall finns främst i äktenskapsbalken (ÄktB) och jordabalken (JB).

För att en gåva av fastighet från dig till din hustru ska bli ordentligt genomförd krävs vissa moment som jag går igenom steg för steg i det följande.


1. Upprätta en gåvohandling. Gåvobrevet måste innehålla de formkrav som anges i JB 4 kap 1 §. Det som ska finnas med i gåvohandlingen radas upp här (detta är taget från lantmäteriets hemsida):

1a. Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).

1b. Det ska tydligt framgå att du överlåter fastigheten. Dessutom ska det framgå om det är hela fastigheten eller bara en andel som överlåts (till exempel ½ om det är hälften). Du kan alltså själv bestämma hur stor andel av fastigheten du vill överlämna.

1c. Gåvohandlingen ska vara undertecknad av både gåvogivare och gåvotagare.

1d. Gåvogivarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.


2. Gåvobrevet ska sedan registreras hos Skatteverket (via länken hittar du hur registrering går till).

3. Slutligen ska gåvobrevet skickas in till lantmäteriet för ansökan om lagfart.

När dessa steg är fullföljda ska fastigheten eller den andel du valt att lämna över tillhöra din maka.Vem ärver?

Jag antar i mitt svar att de barn du har är din och din hustrus gemensamma barn (om barnen är dina och inte din hustrus gäller alltså andra regler vid arv). Jag antar dessutom att du inte upprättat ett testamente till förmån för någon annan än din maka vad gäller fastigheten.

Arvsrättsliga frågor regleras framför allt i ärvdabalken (ÄB)

Eftersom att barnen är era gemensamma betyder det att om någon av du och din hustru avlider medan ni är gifta, kommer den efterlevande maken att ärva från den avlidne enligt ÄB 3:1. Om du skulle avlida skulle alltså din hustru ärva all din kvarlämnade egendom. Efter hennes död ärver båda era barn hälften var enligt huvudregeln i ÄB 2:1 (såvida inte testamente säger annat).

Dessa arvsregler gäller oavsett om du har överlämnat fastigheten eller inte. Avlider någon av er under äktenskapets gång kommer all den avlidnes egendom ändå att gå till den efterlevande maken. Om ni däremot skulle ha skilt er innan någon av er avlider, kommer den avlidnes egendom istället att direkt gå till era barn.

Om det alltså inte finns något testamente som säger annat och det är två gemensamma barn ni har, och ni fortfarande är gifta vid den enas död, kommer all egendom efter den avlidne att gå till den efterlevande maken.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”