FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/02/2017

Gåva av fastighet

Planerar att flytta utomlands. Vi har 3 barn alla myndiga. Tänkte att ge bort vårt nuvarande fastighet i gåva till alla 3 men att bara en av barnen flyttar in som även tar över befintliga lån (det är 85 av taxeringsvärdet). Kan skattemyndigheterna eller banken ha några synpunkter på detta?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Att du överlåter fastigheten som gåva till dina 3 barn betyder inte att alla dina barn måste ta över lånen. Vanligtvis tar mottagaren av gåvofastigheten även över lånet. Det lån som belastar fastigheten kan dock övertas av barnet som kommer bo i fastigheten om din långivare godkänner förfarandet. Viktigt att påpeka är det faktum att den eventuella panträtt som belåningen innebär kommer bestå, vilket innebär att huset fortfarande kommer att vara säkerhet för lånet oavsett vem som har skulden. Den säkerhet banken har i huset leder till att de oftast är villiga att godta att en skuld flyttas. Jag rekommenderar dig att tala med långivaren/na för att höra om de godkänner att ditt barn tar över lånet.

I svensk rätt förekommer ingen gåvoskatt. En kostnad som däremot kan uppstå i samband med överlåtelsen är den stämpelskatt som utgår i enlighet med lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet (här). Lagens första paragraf säger att stämpelskatt ska erläggas för förvärv av fast egendom och tomträtter samt vid beviljande av inteckningar. Gåvor är enligt 4§ stämpelskattelagen befriade från stämpelskatt, men i vissa fall anses en gåva utgöra ett köp vilket aktualiserar stämpelskatt. För att gåvan av fastigheten till dina barn ska utlösa stämpelskatt måste lånet som övertas uppgå till minst 85% av fastighetens värden (se 5§ stämpelskattelagen). Om stämpelskatt blir aktuellt utgår en skatt på 1,5 % av egendomens värde, detta framgår av 8§ stämpelskattelagen.

Hälsningar,
Christian PostolovskiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000