Gåva av fast egendom mot skuldebrev

2018-01-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, kan jag ge bort en viss % av vårt hus till min sambo (gifter oss i april) men samtidigt upprätta någon form av skuldebrev eller liknande? I dagsläget äger jag 90% av bostaden. För att vi ska äga 50-50 så skulle han behöva köpa in sig men pengarna finns inte riktigt för det, därav blir det en gåva. Men jag vill samtidigt försäkra mig om att skulle han lämna mig & vi tvingas sälja så ska han inte tjäna på det, eftersom han ej "betalat" sin andel. Kan jag "ge en gåva" och samtidigt upprätta en skuldebrev?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att en gåva ska vara giltig mellan sambos krävs normalt en besittningsövergång och ett rådighetsavskärande. Med det menas att du inte ska kunna självständigt förfoga över den andel som du väljer att ge bort till din sambo/blivande make. I ett samboförhållande kan det bli problematiskt att ge bort en gåva med bindande verkan eftersom du och din sambo har gemensam besittning till huset ni bor i.

För gåva mellan makar finns bättre möjligheter att fullborda en gåva. När ni har gift er finns det speciella regler som gäller för gåvor mellan makar i 8 kapitlet i Äktenskapsbalken. Av 8:1 ÄktB framgår det att en gåva mellan makar är gällande mellan dem om vad som gäller för fullbordande av gåva i allmänhet har iakttagits, eller om gåvan har registrerats hos Skatteverket. Angående registrering av gåva finns ytterligare bestämmelser i 16 kap. ÄktB.

Först ger jag dig en liten kort bakgrund om gåva av fast egendom innan jag besvarar din fråga. Jag utgår från att huset som du vill samäga med din blivande make står på er mark och att tanken är en hälftendelning av såväl marken kring huset som av själva huset. Detta gör att Jordabalken blir tillämplig. För gåva av fast egendom gäller de speciella regler som finns i Jordabalken. Av 4:29 JB framgår att samma regler gäller vid gåva av fastighet som vid köp av detsamma, vilket innebär att en överlåtelsehandling av den fasta egendomen måste upprättas. De formkrav som ställs på handlingen framgår av 4:1 JB och innebär att handlingen ska innehålla en uppgift om vilken fastighet det är fråga om, förklaring av givaren/givarna att fastigheten ges bort till mottagaren samt givarnas och mottagarens underskrift. När endast en del av en fastighet överlåts som kommer fastigheten samägas enligt 4:8 JB.

Nu till svaret på frågan: Det är möjligt att i gåvohandlingen reglera villkor om att viss betalning ska utgå för förvärvet genom att upprätta ett skuldebrev. Mitt förslag är att ni upprättar ett enkelt skuldebrev enligt 26 § SkbrL där du blir borgenär (och alltså har rätt att uppbära betalning från din blivande make). De enkla skuldebreven är inte lika lätta att sälja vidare om det skulle komma i en obehörig persons händer!

Hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3687)
2022-01-24 Vilka rättigheter har pappan?
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?

Alla besvarade frågor (98669)