Gåva av bostadsrätt med villkor om nyttjanderätt

Hej

Min far har gett mig sin bostadsrätt i gåva via ett gåvobrev. I gåvobrevet är det skrivet att detta inte är ett förskott på mitt arv eller att bostadsrätten ska ingå i dödsboet.

Har det någon betydelse att han har nyttjanderätten fram till sin bortgång eller måste bostadsrätten skrivas över på mig för att gåvobrevet ska vara giltigt? Kan min far vara en hyresgäst eller bedöms det som samma sak?

Har en syster som inte omfattas i detta gåvobrev.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i bostadsrättslagen (BrL) och Ärvdabalken (ÄB) samt i den aktuella bostadsrättsföreningens stadgar.

När är gåvan giltig?
För att gåvan ska vara giltig krävs dels att bostadsrättsföreningen medger dig medlemskap i föreningen, dels att formkraven för överlåtelsen är uppfyllda.

Medlemskap i föreningen
Den första förutsättningen är alltså att du måste bli godkänd av bostadsföreningen (6 kap 1 § och 5 § BrL). Det är upp till styrelsen att i enlighet med föreningens stadgar avgöra om föreningen ska godkänna dig som medlem eller ej (2 kap 1 § BrL). Stadgarna får naturligtvis inte ange vilka grunder som helst för nekande av medlemsskap, men det kan till exempel finnas krav på att du har ekonomiska förutsättningar.

Formkrav
Gåvobrevet måste vara skriftligt och innehålla uppgifter om vem som är givare och mottagare, lägenhetsnummer och adress, tillträdesdag och avtalsdatum (datum för påskrift). Det ska vara undertecknat av dig och din far (6 kap 4 § BrL). Det bör också anges hur stor del som ska överlåtas.

Gällande nyttjanderätten
Det finns två sätt att ge din far nyttjanderätt till bostadsrätten. Många föreningar kräver att den som bor i lägenheten också äger åtminstone en del av den. Om din far endast ger dig en del av bostadsrätten, och behåller den andel som krävs för att han ska få bo kvar, kan situationen alltså lösas på detta vis. Många gånger räcker det att han äger endast 1 % av bostadsrätten. Detta beror på föreningens stadgar.

Ni kan också lösa situationen genom att han överlåter hela bostadsrätten, och att du sedan hyr ut den till honom i andrahand. En andrahandsuthyrning kräver föreningens godkännande (7 kap 10 § BrL). Oftast är det dock inga problem att hyra ut till en nära anhörig.

Bryta presumtion om förskott på arv
Jag vill också påpeka att det finns särskilda regler när det gäller vissa gåvor från förälder till barn. Då det rör en gåva av stort värde föreligger en presumtion för att gåvan ska ses som ett förskott på arv. Det är därför viktigt att han anger på gåvobrevet att bostadsrätten inte ska ses som ett förskott på arv (6 kap 1 § ÄB).

Sammanfattning
Gåvan är alltså inte giltig förrän du blivit godkänd som medlem av föreningen och om gåvobrevet uppfyller de formkrav som finns. Beroende på föreningens stadgar kan din far bo kvar i lägenheten genom att fortsätta äga en del av bostadsrätten, alternativt att du tar över hela äganderätten och sedan ansöker om att få upplåta lägenheten i andra hand till honom. Ni bör prata med föreningen och/eller läsa deras stadgar för att avgöra vilken lösning som passar bäst i ert fall. Jag rekommenderar också att din far tydligt anger i gåvobrevet att bostadsrätten inte ska ses som ett förskott på arv.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”