Går testamente före makes arvsrätt?

2017-09-15 i Testamente
FRÅGA
Min syster har, ett par år innan hon ingick äktenskap, skrivit ett testamente i vilket hon låter mig ärva hela hennes egendom. Testamentet är uppfört hos advokat och bevittnat och jag fick ett ex. Hon har inga barn, inte heller maken. Vad händer efter hennes bortgång nu? Vem ärver, maken eller jag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kort sagt är det du som ärver före maken, men maken har ett visst skyddsnät i den så kallade basbeloppsregeln som jag kommer att gå igenom lite längre ner.

Makes arvsrätt

Huvudregeln inom arvsrätt är att den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen efter sin maka (3 kap 1 § Ärvdabalken). Med kvarlåtenskap menas den egendom som tillhörde den avlidne, alltså den avlidnes del av de gemensamma egendomarna plus eventuell enskild egendom.

Enskild egendom

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Enskild egendom är egendom som av någon anledning endast tillhör den ena maken. För att det ska räknas som enskild egendom ska egendomen specifikt vara just enskild enligt någon av dessa anledningar:

Äktenskapsförord Gåva som make fått med villkor om att den ska vara enskild egendom Egendom som make fått genom arv med villkor om att den ska vara enskild egendom Pengar som kommer från försäljning av enskild egendom Egendom som en make fått genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskild

Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom.

Bodelning

När en gift person avlider ska det göras en bodelning (23 kap. 1 § andra stycket Ärvdabalken). Vid en bodelning tar man upp giftorättsgodset som tillhör både den avlidne och den efterlevande maken (10 kap 1 § Ärvdabalken). Den efterlevande maken har rätt till sin del av det gemensamma boet som alltså inte kommer räknas in i kvarlåtenskapen som jag nämnde tidigare.

Testamentet kan ändra arvsordningen

Det finns vissa undantag till denna huvudregel, ett undantag som blir aktuellt i ditt fall är att det är möjligt att göra sin make arvslös genom testamente. Det innebär alltså i ditt fall att du ärver efter din syster och inte hennes make. Det enda kravet för detta är den så kallade basbeloppsregeln jag nämnde i inledningen.

Basbeloppsregeln

Basbeloppsregeln innebär att den efterlevande maken har rätt att få egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Ett prisbasbelopp är en summa som bestäms varje år av Statistiska Centralbyrån och som fastställs av regeringen. År 2017 var ett prisbasbelopp 44 800 kr och den summan som maken har rätt till blir alltså 182 400 kr. Om den efterlevande makens egendom inte når upp till så mycket så har han rätt att få så mycket som saknas.

Det beror alltså på hur mycket egendomen är värd som maken till din syster får vid en bodelning. 182 400 kr kan låta som väldigt mycket men om t.ex. fastigheter är med i bilden så kommer man ofta över den siffran.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, är det något som är oklart lämna en kommentar här på sidan så svarar jag på den så fort jag kan.

Vänligen,

Andreas Grundstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2998)
2022-01-16 Måste brorsbarn få del i testamente?
2022-01-11 Kan min mamma ändra i hennes och pappas gemensamma testamente?
2022-01-10 Kan bröstarvinge avtala bort sin rätt till laglott?
2021-12-31 Sonen är skuldsatt kan vi testamentera till barnbarnen istället

Alla besvarade frågor (98477)