Går det att testamentera eller ge bort fastighet när bröstarvingar finns?

Hej. Kan man testamentera en fastighet till en icke släkting om man har bröstarvingar, eller ge bort som gåva under sin livstid.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Din fråga berör arvsrätten, arvsrätten regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Testamentera bort fastigheten
Du kan skriva ett testamente oavsett om du har bröstarvingar eller inte. I ett testamente framkommer det hur du vill att arvet ska fördelas, om tex. en arvinge ska få en viss specifik del. I ett testamente kan du även bestämma att utomstående ska ärva en viss del av dig (9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄB).

Bröstarvingar har dock alltid en rätt att ärva av sina föräldrar, bröstarvingar kan inte bli arvlösa. Oavsett om det finns ett testamente eller inte så har barnen rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten är den delen varje bröstarvinge har rätt om det inte finns något testamente som säger annorlunda. Ex. om det finns två bröstarvingar är arvslotten 50 % var för bröstarvingarna av den avlidens kvarlåtenskap. Laglotten är då 25 % av kvarlåtenskapen för varje bröstarvinge.

Laglotten har barnen alltid rätt till. Vilket innebär att om du skriver ett testamente, där fastigheten tillfaller någon annan, och bröstarvingarna inte får ut sin laglott kommer de att kunna klandra testamentet för att få ut så mycket kvarlåtenskap som behövs för att bröstarvingarna ska få sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Det innebär att om du, efter att du har testamenterat bort fastigheten till någon annan, har tillräckligt med kvarlåtenskap kvar för att täcka bröstarvingarnas laglott, kommer bröstarvingarna inte kunna klandra testamentet och fastigheten kommer att tillfalla den personen som du har testamenterat det till. Om du inte skulle ha tillräckligt mycket med kvarlåtenskap kvar för att täcka bröstarvingarnas laglott, kan bröstarvingarna kunna klandra testamentet och då behövas kompenseras med andra saker från din kvarlåtenskap som du har testamenterat bort (ex. delar av huset) för att bröstarvingarna ska få sin laglott (7 kap. 1 och 3 § ÄB).

Observera att fastighetens värde kommer räckas med i din kvarlåtenskap och i beräkningen av hur stor arvslotten respektive laglotten kommer vara.

Du kan alltså skriva i ett testamente att du vill att huset ska tillfalla någon annan så länge som du har tillräckligt med medel kvar för att dina bröstarvingar ska få ut sin laglott, annars finns det en risk att bröstarvingarna klandrar testamentet och kommer behövas kompenseras med andra medel ur din kvarlåtenskap som du eventuellt har testamenterat bort, exempelvis fastigheten.

Ge i fastigheten gåva under sin livstid
Du som ägare över din egendom har i rätten att göra vad du vill med din egendom, ge bort den, sälja den osv. Vilket innebär att du även har möjligheten att ge bort en fastighet i gåva till en icke-släkting även fast du har bröstarvingar.

Det finns dock en bestämmelse, det förstärkta laglottskyddet, som kan bli aktuell vid givande av gåvor till andra (7 kap. 4 § ÄB). Det förstärkta laglottskyddet är en regel som förstärker bröstarvingarnas rätt till laglotten och hur stor laglotten är.

Bestämmelsen innebär att om du har givit en gåva till någon under vissa specifika omständigheter eller på det sättet att gåvan är att likställas med ett testamente kan gåvan komma att behövas ge tillbaka till ditt dödsbo för att ingå i kvarlåtenskapen. Kan inte gåvan ges tillbaka kommer värdet av gåvan ersättas. Att då vid beräkningen av kvarlåtenskapen och arvslotten/laglotten ska gåvans värde räknas med (7 kap. 4 § ÄB).

För att det förstärkta laglottskyddet ska bli tillämpligt krävs det antigen att gåvan givits i nära anslutning till arvlåtarens (den som ger gåvan och senare avlider) död och personen i fråga ska ha vetat att han/hon snart ska dö. Det kan också röra sig om sådan gåva som givits för att du ska ordna med ditt arv innan du dör. Då kan det gälla gåvor som även givits tidigare än nära in på döden. Syftet med gåvan måste då just vara att du ska ordna med ditt arv innan (7 kap. 4 § ÄB).

Om gåvan har givits för att du verkligen vill att den här personen ska ha fastigheten och det finns ett intresse av att ge gåvan till denna personen så kommer bestämmelsen inte att bli aktuell.

Sammanfattning
För att besvara din fråga, det går att ge en fastighet i gåva under sin livstid även fast du har bröstarvingar. Det kan också gå att testamentera bort fastigheten till någon annan än dina bröstarvingar så länge det finns tillräckligt med kvarlåtenskap för att täcka bröstarvingarnas laglott. Det kommer bero på omständigheterna i det enskilda fallet om det är möjligt eller inte.

Om det i ditt fall kommer att bli några konsekvenser av att ge fastigheten i gåva (att det förstärkta laglottskyddet aktualiseras eller inte) eller genom testamente (om laglotten täckts eller inte) är svårt att svara på utifrån informationen i fråga. Om du vill ha vidare hjälp är du alltid välkommen att vända dig till info@lawline.se för vidare information.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga annars är det bara att återkomma!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000